Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

A1-A2-A3 Yetki Belgeleri

Yetki belgesi, icari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. A1 Yetki belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara, A2 Yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara, A3 Yetki belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara, verilir.

A1 - A2 - A3 Yetki Belgesi Başvurusu :

Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)  Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)  Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobile ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri.  Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası  Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası  Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.  Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi . ? Yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir. a) A1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil  edilmiş en az 4 adet özmal  ticari otomobil ile  20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, b) A2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal ticari otomobil ile 40 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine, c) A3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10  adet özmal ticari taşıt ile 80 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları  şarttır. Ayrıca, A1, A2 ve A3  yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan  bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir. A3 yetki belgesi sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin asgari şartları, Bakanlıkça belirlenir ve sözleşmeler Türkçe ve İngilizce yapılır. A2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın A1 yetki belgesini de alabilirler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0850 888 85 63
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?