CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) yayınlandı

5/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yürürlükten kaldırılmıştı
Resmi Gazetede 29.06.2016 tarihinde  29757 sayılı ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) yayınlanmıştır.