Teklif Formu
0552 462 32 08
info@taksimdanismanlik.com

2014/53 / EU Radyo Ekipmanı

Radyo ekipmanları bir nevi telsiz ulaşım araçlarıdır. Bu ekipmanlar için özel olarak direktif hazırlanmaktadır. Bu direktifin amacı; telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini temin ederek; takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Radyo ekipmanları hakkındaki bu direktif kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, imalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.

Radyo ekipmanları telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, uygun tipte ara yüz ile uyumlu çalışmalıdır. Telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, hizmet kalitesini azaltmamaları, şebekeye ya da işleyişine zarar vermemeleri ya da şebeke kaynaklarının hatalı kullanımına sebep olmamaları gerekmektedir. Kullanıcı ve abonelerin kişisel verilerinin korunması ve mahremiyetinin sağlanması gerekmektedir. Sahtekarlığa imkan vermeyecek özellikte olması  ve acil ve güvenlik hizmetlerine erişimi sağlanmalıdır. Görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıların kullanımına uygun olması esastır.

Radyo ekipmanı kapsamına giren herhangi bir telsiz cihazının CE uyumluluk sürecinin aşamaları aşağıda verilmiştir.
?    Belirli ürün için geçerli olan tüm temel gereksinimlerin tanımlanmalıdır.
?    Belirli bir ürünün Direktifin esas şartlarına uymasını sağlayan uygunluk değerlendirme prosedürü. Genellikle, RED uygunluk değerlendirmesi, amaçlanan tüm çalışma koşullarını ve makul olarak öngörülebilir koşulları dikkate alınmaktadır.
?    Ürünün teknik belgelerinin ve uygunluk beyanının oluşturulması gerekmektedir.
?    Ürün üzerine CE işaretini yapıştırılmaktadır.

Radyo Ekipmanı ve Piyasa

Telsiz ekipmanları için, direktifte belirtilen işaretle birlikte, cihazın hangi ülkede veya coğrafik bölgede kullanıldığına yönelik kısıtlama veya müsaade şartlarına dair bilgileri, cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda kullanıcıların dikkatine sunmalıdır.
Telekomünikasyon terminal ekipmanları için, ara yüz bilgilerinin; cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda ve mümkünse cihaz üzerinde kullanıcıların dikkatine sunması, ayrıca uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bantlarını kullanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce kurul tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, kuruma izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.


Radyo Ekipmanı Onayı

Radyo ekipmanı direktifleriyle ilgili ilk yönetmelikte yayınlanan; onaylanmış kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve koşullar, ayrıca ekipmanın kabulü ile ilgili maddeler aşağıda listelenmiştir.
1. Onaylanmış kuruluş, yöneticisi ve uygunluk değerlendirmesi yapmakla sorumlu personeli; cihazın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, şebeke operatörü, hizmet sağlayıcısı veya bunlardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamaz ve bu hususlarda danışmanlık hizmeti veremez. Onaylanmış Kuruluş yetkilileri ve uygunluk değerlendirmesi yapmakla sorumlu personel bağımsız olmalı ve ürünün tasarımı, imalatı, piyasaya arzı veya bakım-onarımında doğrudan ya da dolaylı olarak yer almamalıdır. Bu hüküm, imalatçı ile kuruluş arasında teknik bilgi alışverişine engel teşkil etmez.
2. Bu kuruluşlar ve personelleri, uygunluk değerlendirmesini, mesleki ahlak kuralları çerçevesinde ve teknik yeterlilikle yürütmek ve bu işlemlerin sonuçlarından çıkarı bulunan kişilerden gelebilecek, test sonuçları veya kararlarını etkileyebilecek, özellikle mali olmak üzere tüm baskı ve etkilerden uzak kalmalıdırlar.
3. Bu Kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesine ilişkin idari ve teknik görevlerini yerine getirmelerini mümkün kılacak gerekli personel ve teknik donanıma sahip olmanın yanı sıra özel incelemelerin gerektirdiği teçhizata da erişebilmelidirler.
4. Uygunluk değerlendirmesinden sorumlu personel;
a) Yeterli teknik ve mesleki eğitime,
b) Yapacakları testlerin gerektirdiği düzeyde yeterli bilgi ve tecrübeye,
c) Belgeleri, kayıtları ve testlerin ifa edildiğini teyit eden raporları hazırlama hususunda beceriye sahip olmalıdır.
5. Muayenelerin tarafsızlığı garanti edilmeli ve bu çerçevede personelin ücretleri, yapılan testlerin sayısına veya sonuçlarına bağlı olmamalıdır.
6. Onaylanmış kuruluş, eğer sorumluluk ülkenin ulusal mevzuatına uyumlu olarak ön görülmüyorsa ya da ülke direkt kendisi sorumlu değilse, mesleki sorumluluk sigortası edinmelidir.
7. Bu kuruluşların personeli, bu Yönetmelik’in ya da ulusal mevzuatların yaptırımları olan işlemler sırasında elde ettikleri her türlü bilgi konusunda mesleki gizlilik ilkesine riayet etmek zorundadır. Bu uygunluk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler, Kurum hariç, üçüncü taraflara verilemez.
2014/53 / EU Radyo ekipmanı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Taksim Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0552 462 32 08
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?