CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Telsiz ve Telekomunikasyon Terminal Ekipmanları CE Belgelendirme Süreci

Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Ce Belgelendirme Süreci

 AT Tip: T.C. Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığınca oluşturulan, gelişmiş ülkelerin şartlarına, sanayimizi oluşturmak ve dünyada ortak bir standart üretimi gerçekleştirme ilkesi ile yayınlanmış veya kabul edilmiş kurallardır.
 AT Tip İncelemesi: Üretimi gerçekleşecek telsiz ve telekomünikasyon cihazlar mevzuat şartlarını tedarik edip etmediğini onayı yapılmış kuruluşça doğrulanmasını ve belgelendirilmesini kapsar.
 AT Doğrulaması: Üretici kuruluşun, kontrolü yapılan telsiz ve telekomünikasyon cihazların aynı zamanda AT tip değerlendirmesinde ürünlerin uygun olduklarını ve mevzuatın  maddelerini karşıladıklarını doğrulayarak beyanda bulunduğu süreçtir.
 AT Tipe Uygunluk Belgesi; Üretici kuruluş, telsiz ve telekomünikasyon cihazların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan örnekler ile onlara uygulanacak mevzuat koşullarını karşıladıklarını beyan eder ve imalatçı kuruluş, Telsiz ve telekomünikasyon cihazların hepsinin üzerlerine CE işaretini ve tanıtım yazılarını ilave etmesinin ardından yazılı bir uygunluk beyanı oluşturur.Bu aşamaların ardından Ce işareti taşıyan ürünlerin hepsi piyasaya arz edilebilir.
 CE uygunluk işareti; AT uygunluğunun belirlenmesi üretici kuruluş telsiz ve telekomünikasyon cihazların üzerine, ayırt edici işaret olarak ismini yada ticari markasını görülebilir, silinmeyecek, kolay okunabilir bir şekilde iliştirilebilir.
 Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Cihazlar CE İşareti Basılması
» Ürünün, yeni yaklaşım direktifleri dahilinde olup olmadığının tespit edilmesi.
» Ürünle alakalı harmonize standartlar bulunarak satın alınımının gerçekleşmesi, üründe ihtiyaç duyulması durumunda değişikliğin gerçekleşmesi
» Teyidi gerçekleşmiş kuruluş ihtiyaç duyarsa testleri onaylanmış kuruluşa yaptırması.
» Teyidi gerçekleşmiş kuruluş ihtiyaç duymazsa testlerin üretici tarafından  gerçekleşmesi veya bir test firmasına yaptırılması.
» Üreticinin test raporları da dahil, teknik dosyasını oluşturması
» Üreticinin ürünü ile alakalı uygunluk beyanını hazırlaması.
» Ürüne CE İşaretinin basılması
Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Cihazlar CE belgesi veya işareti hakkında Taksim danışmanlık olarak yardımcı olmaktayız.
Dokümanlar :
Bildirim Formu Sınıf 2 Telsizler Başvuru için
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu EMC, LVD, RF, SAR Testleri
Televizyon Aktarici Cihazi Test Başvuru Formu
Televizyon Verici Cihazi Test Başvuru Formu
Telsiz Cihazi Test Başvuru Formu
TELSİZ VE TELEOMUNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI STANDARTLARI
Amatör Telsiz Test Başvuru Formu
Bildirim Formu Sınıf 2 Telsizler Başvuru için
Dar Bolge Cagri Cihazi Test Başvuru Formu
Kablosuz Mikrofon Test Başvuru Formu
Radyo Verici Cihazi Test Başvuru Formu
Ses Yayin Alici Test Başvuru Formu
Ses Yayin Verici Test Başvuru Formu
halk bandi (CB) Telsiz Test Başvuru Formu
Bağlı Hizmetler