Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

17024 Personel Belgelendirme Danışmanlığı

17024 Personel Belgelendirme Danışmanlığı

 

17024 Personel Belgelendirme Danışmanlığı, bu belgelendirmenin oluşturulması aşamasında uygulanan adımları kapsamaktadır. Bu belgelendirmenin oluşturulma amacı, kişileri belgelendirecek belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken standartları belirlemektir. 10024 Personel Belgelendirme Standardına göre kuruluşlar sistemlerini kurarak ulusal ve uluslararası meslek standardına uygun belgelendirme işlemi yaparak akreditasyon kurumlarına onatmaktadırlar.

Giderek küreselleşen dünya işleyişinde küreselleşmenin doğurduğu ortak kriter ve referans oluşturma ve buna göre hareket etme işleyişine bağlı olarak Personel Belgelendirmesi ve sertifikalandırması artan bir ihtiyaç olmaktadır. Örnekleyerek anlatmak gerekirse ülkesi, milliyeti ne olursa olsun bir mobilya ustasının yeterlilik ve yeteneklerinin kıyaslanacağı, ölçülebileceği ve objektif olarak değerlendirilebileceği bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda da ISO 17024 Personel Belgelendirme standardı ortaya çıkmıştır.

17024 Personel Bilgilendirme Standardı, tam adı ile EN ISO/IEC 17024: 2012 Standardı ISO/CASCO ve CEN/CLC/TC 1 teknik komiteleri iş birliği ile hazırlanmıştır.

Personel Belgelendirme Sertifikalarındaki Kriterler

17024 Personel Belgelendirmede kuruluşlar yeterliliği ölçmek ve notlandırmak için objektif kriterler içeren bir sınav yapması gerekmektedir. İyi planlanmış bir sınavın kişiye ulusal ve uluslararası anlamda tanıma sağlayacağını söyleyebiliriz. 17024 Personel belgelendirme standardı, tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir şekilde işletimi sağlayan şartlar içermelidir. Bu şartlar arasında kişileri belgelendirme, belgelendirme programı olmaksızın gerçekleşemez. Program bu standart da yer alan şartları tamamlamak için tasarlanmakta ve pazarın ihtiyacı olan şartları içermektedir.

17024 Personel Belgelendirme Standardı Bölümleri

Standart temelde 10 maddeden oluşmaktadır. Bu 10 maddeye bağlı alt maddeler ile birlikte kendi içerisinde ayrılmaktadır. Standardı tanıtıcı bilgiler ile başlayan maddeler, standardın uyumu ile ilgili şartları ve kuruluşların yerine getirmek zorunda olduğu diğer maddeleri içermektedir. Personel Belgelendirme Standardı bölümleri şu şekildedir:

•    Kapsam

•    Atıf yapılan Standartlar veya dokümanlar,

•    Terim ve tarifler,
o    Belgelendirme prosesi,
o    Belgelendirme programı,
o    Belgelendirme şartları,
o    Program Sahibi,
o    Belge,
o    Yeterlilik,
o    Nitelik,
o    Değerlendirme,
o    Sınav,
o    Sınav Gözetmeni,
o    Sınav Düzenleyicisi,
o    İtiraz,
o    Şikâyet,
o    İlgili Taraf,
o    Gözetim

•    Genel Şartlar
o    Yasal Hususlar,
o    Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk,
o    Tarafsızlığın Yönetim Şekli,
o    Finansal Yükümlülük

•    Yapısal Şartlar
o    Yönetim Yapısı,
o    Organizasyon Yapısı,
o    Eğitim anlamında belgelendirme kuruluşu yapısı,
o    Belgelendirme personeli,
o    Dış kaynak kullanımı,
o    Diğer Kaynaklar

•    Kayıt ve Bilgi Şartları
o    Başvuru Sahibi kaydı,
o    Aday ve belgelendirilmiş kişi kaydı,
o    Kamu bilgisi,
o    Gizlilik,
o    Güvenlik

•    Belgelendirme Programı,
•    Belgelendirme Prosesi Şartları,
o    Başvuru,
o    Değerlendirme,
o    Sınav prosesi,
o    Belgelendirme Kararı,
o    Belgelendirmenin askıya alınması,
o    Yeniden belgelendirme,
o    Belge, logo ve işaret kullanımı,
o    Belgelendirme kararına itiraz,
o    Şikayetler,

•    Yönetim sistemi
o    Genel,
o    Genel Yönetim Sistemi Şartı,

17024 Personel Belgelendirme Danışmanlığı İşleyişi

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca ulusal ve uluslararası olarak kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösteren ilgili otorite tarafından onaylanması akreditasyon olarak adlandırılmaktadır. Her ülkenin kendi milli yapısına uygun oluşturulmuş akredite kurumu bulunmaktadır. Ülkemizde de bu kurum TURKAK olarak adlandırılmaktadır. 17024 Personel Belgelendirme Danışmanlığı işleyişinde TURKAK ile gerçekleştirilecek tüm aşamalar dahil danışmanlık sisteminin işleyişi bulunmaktadır. Bu işleyiş kurumların yapına göre farklılık gösterebilmektedir.

17024 Personel Belgelendirme Kapsamında oluşturulması gereken dokümanlar bulunmaktadır. Bu dokümanlara maddeler halinde bakacak olursak:

•    Sertifikalama, Askıya Alma ve Geri Çekme,
•    Sertifika Formatı,
•    Rol ve Sorumluluklar,
•    Organizasyonun Yapısı,
•    İK Prosedürü,
•    Personel Sözleşmeleri,
•    Alt Yüklenici Sözleşmeleri,
•    Tarafsızlık/Gizlilik Deklarasyonu,
•    Sınav Uygulayıcılar (Görevliler) Eğitim Planı,
•    Sınav Uygulayıcılar (Görevliler) Değerlendirme Formu,
•    Sınav Uygulayıcılar (Görevliler) Kalifikasyonu,
•    Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
•    Eğitim takvimi,
•    Eğitim raporu,
•    Alt yüklenici iş sorumluluğu,
•    Dış Kaynak Prosedürleri,
•    Kayıt Listesi,
•    Gizlilik Politikası,
•    Güvenlik Prosedürü,
•    Pazarlama, Sözleşme Prosedürleri,
•    Sorular,
•    Teklif Formatları,
•    Sözleşme Kontrol Listesi,
•    Anket Formları,
•    Olay Raporlama,
•    Olay Kaydı,
•    Kalite Politikası,
•    Doküman Listesi,
•    Denetim Planı,
•    İç Denetim Raporları,
•    Uygunsuzluk Raporu,
•    Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü,
•    Önleyici Faaliyet Raporları.

Gerekli mesleki yetkinliğe sahip kişilere objektif ve tarafsız olarak sınav yapma ve değerlendirme yapan kuruluşlar için oluşturulan ISO 17024 Personel Belgelendirmesi Standardı iş dünyası için önemli bir gerekliliktir.
Akredite almak isteyen kuruluşların 17024 standartlarını uygulaması tek başına yeterli olmayacaktır. Kuruluşların finansal ve mali açıdan da sıkıntılı olmaması önemli hususlar arasında yer almaktadır. Akreditasyon kurumları tarafından görevlendirilen kişiler tarafından akredite olmak isteyen kuruluşların finansal ve mali kaynakları incelenmektedir. Genel anlamı ile bakıldığında kuruluşların standardın gerekliliklerini yerine getirmenin yanında mali ve finansal açıdan da yeterli seviyede olmaları gereklidir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?