Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı

17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı

 

17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı, hizmetinden önce 17021 Belgelendirme Akreditasyonu nedir? sorusunun cevabına bakacak olursak; ISO 17021 Sistem Belgelendirme Hizmeti sunan kuruluşlara belirlenmiş akreditasyon şartıdır. Ayrıca kuruluşların yetkilendirilmesinde referans bir standart olarak alınmaktadır.

Danışmanlık hizmeti ile sistem belgelendirme kuruluşları belirli standartlarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 22000, ISO 27001) ve belirlenmiş faaliyet kapsamları olan EA Kodları ile TSE EN ISO/IEC 17021 numaralı standarda uygunluğunu sağlamak ve akreditasyona hazır hale getirilmektedir. Genel hatları belli olan bu operasyonlarda faaliyet kapsamlarına göre kuruluşların kendi iç kontrol doküman ve talimatlarının yayınlanması ve kullanımı garanti edilmelidir.

Akreditasyon Başvuru Süreci


17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı, başvuru sürecinde belirli standartlar çerçevesinde belirlenmiş kapsamlarda teklif verme, denetim gerçekleştirme, sertifika yayınlama, denetçi atama vb. birçok süreci kapsamaktadır. Bu süreçler için yazılı hale getirilmiş sistemde oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. İlgili standartlar ve kapsamlar çerçevesinde denetçi atanması ve görüntülemeleri ile akreditasyon süreci başlamaktadır. Bu kapsamda başvuru dosyası hazırlanmakta ve ülkemizdeki akreditasyon kurumu olan TURKAK’a sunulmaktadır.

Bu süreç kapsamında dosyalar TURKAK tarafından kontrol edilmekte ve eksiklerin bulunması durumunda tamamlanması için geri döndürülmektedir. Danışmanlık sürecinde atanan denetçiler ile akreditasyon kurumu arasında denetim tarihi için mutabakat sağlanmaktadır. Ardından denetçiler doküman incelemesi ve saha denetimini gerçekleştirir. Bu aşamada uygunluk dışındaki durumların giderilmesi sağlanır ve her şeyin tamamlanmasının ardından denetim raporu akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur. Uygunluğun alınması durumunda akreditasyon belgesi yayınlanır.

17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı Kapsamındaki Çalışmalar

Danışmanlık kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kuruluşlara göre farklılık göstermek ile birlikte genel anlamda benzerdir. Çalışmaların temeli kuruluşun üst yönetimi ile gerçekleştirilecek toplantı ile başlamakta ve bu toplantıda durum değerlendirmesi ve kapsam belirlemesi yapılmaktadır. İşleyiş sistem analizi sonucunda kuruluşun mevcut durum tespiti ile devam eder. Çalışmanın önemli noktalarından biri denetçilerdir. Denetçilerin gereksinimlerinin belirlenmesi ve temini çalışmaların başında yapılması gereken adımlar arasında yer alır.

Danışmanlık kapsamındaki çalışmalarda kuruluş yönetim temsilcisinin ve çalışma ekibinin belirlenmesi ile yetkilendirmeler yapılmaktadır. Yetkilendirmelerde personel yetkinliği analizi ve görev, yetki, sorumluluk atamaları da önem taşımaktadır. Çalışmalar bu aşamaların ardından eğitimler ile devam etmektedir. Eğitimlerde temel standart eğitim, dokümantasyon eğitimi, baş denetçi eğitimi vb. olarak verilmektedir.

Çalışmalarda ISO 17021 standardı ve kuruluş faaliyetlerinin gerektirdiği etkin dokümantasyon yapısı oluşturulmakta ve ilgili bölümlere dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca dokümantasyon kullanımı kontrolünün yanı sıra ihtiyaç halinde revizyonlar da yapılmaktadır. İç tetkikçi eğitimleri ve iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi çalışmaların bir diğer aşamasıdır.

17021 Belgelendirme Akreditasyon Danışmanlığı kapsamındaki çalışmalarda tüm aşamalarda sistemin etkinliğinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Yukarıdaki aşamaların ardından Akreditasyon kuruluşuna müracaat ile ilgili çalışmalar başlatılmaktadır. Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli olan bilgilendirmeler de sağlanmaktadır. Çalışmalarda akreditasyon denetimine iştirak ve denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması sağlanmaktadır. Akreditasyon danışmanlığı çalışmalarında tüm işlemler proje başlangıç esasına göre kuruluşlara göre farklılık göstermektedir.

Tüm bu aşamalar kapsamında TS EN ISO IEC tarafından belirlenmiş bir standart da bulunmaktadır. 17021 Belgelendirme Akreditasyonu için belirlenmiş olan bu standartlara maddeler halinde bakacak olursak:


•    Giriş,

•    Kapsam,

•    Atıf Yapılan Standartlar veya Dokümanlar,

•    Terim ve Tarifler;
    o    İtiraz,
    o    Aday,
    o    Belgelendirme Prosesleri,
    o    Belgelendirme Programları,
    o    Belgelendirme Sistemleri,
    o    Yeterlilik,
    o    Şikâyet,
    o    Değerlendirme,
    o    Nitelendirme,
    o    Belge.

•    Belgelendirme kuruluşu Şartları;
    o    Belgelendirme kuruluşu,
    o    Organizasyon yapısı,
    o    Belgelendirme programı geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği,
    o    Yönetim Sistemi,
    o    Taşeron kullanımı,
    o    Kayıt,
    o    Gizlilik,
    o    Güvenlik

•    Belgelendirme Kuruluşu Personeli Şartları;
    o    Genel,
    o    Sınav şartları,

•    Belgelendirme Prosesleri;
    o    Uygulama,
    o    Değerlendirme,
    o    Belgelendirme kararları,
    o    Gözetim,
    o    Yeniden Belgelendirme,
    o    Belgelerin logo ve markaların kullanımı

Genel çerçevede 17021 Belgelendirme Akreditasyonu Danışmanlığı hizmeti yukarıda anlatıldığı gibi gelişmektedir. ISO 17021 Belgelendirme Akreditasyonunun uluslararası geçerliliğinin olabilmesi için karşılıklı tanıma antlaşması olan MLA imzası ve Avrupa Akreditasyon Formu olan EA üyesi bir kurumca standarda ve kapsama göre denetlenmiş ve yetkilendirilmiş olması gereklidir.

Danışmanlık süreleri kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Ancak taahhüt edilen süre içerisinde kuruluşta yönetim sisteminin kurulması, akreditasyon kuruluşu olan TURKAK’a müracaat ve TURKAK akreditasyonu sağlanmaktadır.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?