Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Nedir?

 
Eğitim kurumlarının, öğretmeye ve eğitim vermeye devam etmelerini sağlamak için, öğrencilerin ve diğer müşterilerin gereksinimlerinin ne kadar karşılandığının değerlendirilmesi gerekmektedir. ISO 21001 Standardı, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization - ISO) tarafından hazırlanan ve eğitim kurumu, öğrenci ve diğer müşteriler arasındaki özel etkileşime odaklanan bir standarttır. Mevcut eğitim süreçleri, geleneksel müşteri-tedarikçi ilişkisinin işbirliğine dayalı bir ortaklık durumundan çıkarılmalıdır. Bu standart, bu zorlu yeni ortamda kalitenin nasıl sağlanacağı konusunda bir rehber olarak görülebilir.
Eğitim sektörü; başarılı bir eğitim süreci vaat etse de, bir öğrencinin başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarsa da bu sonucu garanti edilmesi imkansız gibidir. Bu nedenle eğitim sektörü birçok sektörden farklı bir sektördür. Öğrencinin çabası ve kabiliyeti, eğitim sürecinin başarılı olmasını ve eğitim sürecinin sonunda istenen başarıya ulaşılmasını etkiler. Öğrenme; bilginin, yöntemlerin ve becerilerin özümsenmesini (içselleştirmesini) içeren bir süreçtir. Eğitim organizasyonu; bu bilgi, yöntem ve becerilerin özümsenmesini teşvik eder. Dahası bu konu ile ilgili çerçeveyi belirler, girdi, süreçler ve öğrenme kaynaklarını sağlar. Ancak öğrencinin çabası ve kabiliyeti, eğitim sürecinin başarısında önemli rol oynamaktadır.
ISO 21001 Standardı; öğrencileri ve diğer müşteri gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim ürünleri ve hizmetleri sunan kuruluşlar için ortak bir yönetim aracı olarak görülebilir. Bu standart; ISO 21001 Eğitim Organizasyonları İçin Yönetim Sistemi veya ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi gibi isimlerle anılabilir. Bu standart; ISO 9001’e dayanan (sektör uygulaması olmadan) ve üst düzey yapının uygulanmasıyla diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu, bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır. Geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan, öğrencilere bilginin inşasını tutarlı bir şekilde sağlama, paylaşma ve kolaylaştırma yeteneğini gösterme ihtiyacı bu standart ile birlikte sağlanabilir.
 


ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Danışmanlık

Bir eğitim kurumunun, ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi’nin bütün gerekliliklerini sağlayarak ISO 21001 Standardı Sertifikası alması o kuruluşa önemli bir değer katacaktır. Ancak bu belgeyi almadan önce kuruluşların bu belgeyi nasıl alacağını ve bu belgeyi almak için hangi hazırlıkları yapacağını bilmesi ve buna göre hazırlık yapması gerekir. İşte kuruluşlara ISO 21001 Standardı ile ilgili danışmanlık yapılması onların bu standartla ilgili belgeyi almadan önce cevap aradığı soruların cevaplanması faaliyetine ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Danışmanlık adı verilmektedir.
Bu danışmanlık, yetkili özel firmalar tarafından kuruluşların talebi sonucunda yapılabilir. ISO 21001 Standardı Sertifikası almadan önce danışman bir firmaya başvurarak yerine getirilmesi zorunlu olan tüm işlemlerle ilgili bilgi alınabilir. Ayrıca ISO 21001 Standardı Sertifikası almadan önce kuruluşunuzdaki personelin bu konu hakkında eğitim almasını da sağlayabilirsiniz. ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimlere katılarak ve personelinizin katılmasını sağlayarak bu standardın uygulanmasına yönelik bilgi sahibi olunmasını sağlayabilirsiniz.
 


ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Eğitim kurumlarında ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi kurmak isteyen yöneticiler, bu standart ile ilgili denetim ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemi yapan yetkili kuruluş/kuruluşlar ile görüşmeli ve denetimlere hazırlık yapmalıdır. Ayrıca istenen dokümanları hazırlamalı ve sunmalıdır. Tüm denetimler başarılı geçerse ve istenen dokümanlar sağlanırsa, ilgili yönetici; ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi alabilir ve eğitim kurumunda bu yönetim sistemini uygulayabilir. Bu belgelendirme faaliyetine ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgelendirmesi adı verilir. ISO 21001 belgesi veren firma, akreditasyon kurumlarından yetki almış belgelendirme firması olmalıdır.
 


ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi’ni Uygulamanın Potansiyel Faydaları


ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi; kısaca EOMS (Education Organizations Management System) olarak da anılabilir. Bir eğitim kurumunda EOMS uygulamanın potansiyel faydaları;


•    Eğitim misyonunun (görevinin), vizyonunun (ülküsünün, hedefinin) ve eylem planlarının daha iyi uyumlaştırılması,
•    Herkes için kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlanması,
•    Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek,
•    Kişiselleştirilmiş öğrenme ve özel eğitim ihtiyaçlarına etkin cevap verilebilmesi,
•    Etkinliği ve verimliliği göstermek ve arttırmak için tutarlı süreçler ve değerlendirme araçları sunulması,
•    Eğitim kurumunun güvenirliliğinin artması,
•    Kurumların eğitim yönetimi uygulamalarına en etkin şekilde bağlılık göstermelerini sağlamak için tanınan araçlara sahip olunması,
•    Uluslararası standartların uluslararası bir çerçevede uyumlaştırılması,
•    İlgili tarafların katılımının arttırılması,
•    Mükemmelciliğin ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi,
olarak açıklanabilir.


ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi’nin Geçerlilik Süresi

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi’nin geçerlilik süresi; her yıl denetime girmek şartı ile 3 yıldır. Bu denetimler ile, ilgili firmada ISO 21001 Standardı’na uygun dokümanların varlığı ve sistemin gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Her yıl, düzenli ara denetim ücretleri ödenmelidir. 3. yılın sonunda ise yeniden belgelendirme denetimine girilmesi gerekir. Bu denetimden de başarıyla geçilirse ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıl daha uzamış olur. Sonuç olarak 3 yılda bir denetime girmek gerekmektedir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?