Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Analiz Sertifikası CoA

COA Analiz belgesi anlamına gelir. COA´lerin kısaltmasının bankacılık, bilgisayar, eğitim, finans, devlet ve sağlık gibi sektörlerde yaygın olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. COA´lere ek olarak, Analiz belgesi diğer kısaltmalar için kısa olabilir. En büyük kısaltma ve kısaltma veri tabanında COA kısaltmasını listelenmektedir. Aşağıdaki resim, İngilizce´de COA: Analiz belgesinin tanımlarından birini göstermektedir.

Analiz Raporu; Uluslararası terminolojide “Certificate of Analysis”; Tahlil gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddeler için gerekli olan rapordur.

Maden veya Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren eşyaların ithali veya ihracı söz konusu olduğunda, formüllerindeki elementlerin isimlerinin ve oranlarının gösterildiği bir belgedir. Doğrudan imalatçı tarafından düzenlenebileceği gibi, alıcının isteği halinde bağımsız bir gözetim şirketi tarafından da düzenlenmesi talep edilebilir.

 

- Analiz sertifikasında ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yer alabilir.

Her üretim serisinde üretici tarafından hazırlanması gerekli bir belgedir. Ürünün kalite standartlarını kontrol etmek ve belirlemek için kullanılır.-v Ürüne ait yapılmış test ve spesifikasyon bilgilerini içerir.

Kalite standartlarını üretici belirler.

Boya, çimento, asit vb. kimyasal maddeler gibi analiz gerektiren malların nem oranı, erime derecesi ve bu malların formüllerini oluşturan element ya da bileşiklerin ad ve oranlarını gösteren belgedir. İhracatçıların en büyük sorunu, yükledikleri malların sipariş özelliklerine sahip olmadığı gerekçesi ile alıcı tarafından bildirilen ve mal bedelinden kesinti yapılarak veya reklamasyon denilen kısıntılar yaparak ya da mal bedeli üzerine blokaj konularak bedelin bir kısmının veya tamamının alıcı tarafından ödenmeyeceğinin bildirilmesidir.

Analiz Sertifikası İçeriği ve Kapsamı

Özellikle konfeksiyon ihracatçıları bu konuda büyük zararlar ile karşılaşmaktadır. Bu çeşit sorunların oluşumuna mahal vermemek için en etkili yol, ya alıcının (ithalatçının) bildirdiği ya da karşılıklı olarak üzerinde anlaşma sağlanan bir gözetim şirketinin, malların ambalajları kapatılmadan önce bunları kontrol edip, imalatçı analiz belgesini vererek onay işlemini gerçekleştirmesidir. Bu aşamada bir dış ticaret işleminde gözetim şirketlerinin üstlendikleri fonksiyondan da bahsetmekte de yarar vardır.

Gözetim Şirketi, bir dış ticaret faaliyeti sırasında anlaşmada belirtilen hususlara tarafların uyup uymadığını, yükleme öncesi ya da malların kabulü sırasında yapacağı denetimler ve tutacağı raporlarla belirleyen kuruluştur. Diğer bir ifade ile bu şirketler, bir dış ticaret anlaşmasında yer alan malların belirlenen spesifikasyonlara uygun olup olmadığının teknik incelemesini uzmanlarına yaptırarak buna ilişkin rapor düzenleyen organlardır. İthalatçının ısmarladığı bir malın üretimi, kalite, miktar ve sevk kontrolünün güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için en kolay ve garantili yol bir gözetim şirketine başvurmaktır. Gözetim şirketi yaptığı kontroller ile malların öngörülen standart ve şartnamelere uygunluğu konusunda uluslar arası geçerliliği olan bir rapor verir, bu rapora gözetim raporu adı verilir. Bu şirketler yapacakları kontrol ve denetim işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü laboratuvarı kurar ve işletir. Bunlar, ithalat ve ihracatta koordinasyonu sağlayan tarafsız kuruluşlardır.

İç ticarete yönelik olanların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, dış ticarete yönelik olanların ise Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Gözetim şirketleri tarafından düzenlenen rapor ve tartı listelerinin Konsolosluk ve mahalli ticaret odalarınca ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Bir gözetim belgesi üzerindeki yazılı sonucun ithalatçı ve ihracatçı için bağlayıcı olabilmesi için, bunun mutlaka alım satım sözleşmesi ve/veya diğer resmi belgelerde (akredetif mektubu gibi) belirtilmiş olması gerekir.

İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer´s Analysis Certificate) Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki bileşenlerin isim ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde ya da bağımsız laboratuvarlar tarafından düzenlenebilmektedir.

Uluslararası Ticaret; Dünya Ticaret Örgütünün belirlediği kurallar, ikili veya çok taraflı anlaşmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır. Yapılan ticari işlemlerle ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Yönetmelikte Analiz Sertifikası

Ø  Analiz sertifikası ve analiz sertifikası üzerinde proforma faturanın tarih ve sayısı, madde adı ve miktarı, ölçümün yapıldığı yer ve tarih, ithalatçı ve ihracatçı firmaların isimleri ile menşe ülke belirtilecektir.

Ø  Kişi ya da kurumun ait kapasite raporu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi, ithalatçı firmanın imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk başvuruda noter tasdikli suretleri verilir.

Ø  Firmanın ıslak kaşesi bulunmalı ve atığın kullanım amacı açık olarak belirtilmelidir.

Ø  Listelerde yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu ya da uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuvar tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca belirtilen bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesi bulunmalıdır.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?