İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi, ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi Cezası Nasıl Uygulanacak?

ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi, ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi Cezası Nasıl Uygulanacak?
 
ÜDY, ODY Cezalar
 
14.12.2012 tarih ve  (2013/KDGM- 05 / GENEL) sayılı genelge ile,
 
Yetki belgesi sahiplerinin, Karayolu Taşıma Kanunu'nun (KTK) beşinci maddesinin ikinci fıkrası ile KTY’nin 43'üncü maddesinin 15'inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince orta düzey ve/veya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde;
 
a) KTK’nın 26'ncı maddesinin (k) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi (2013 yılı için 731 TL),
 
b) İlgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilmesi öngörülmüştür.