Makina, elektrik vs bileşenleri için CE belgesi varsa, yapı malzemesi için de CE belgesi almak gerekir mi?

İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Makina, elektrik vs bileşenleri için CE belgesi varsa, yapı malzemesi için de CE belgesi almak gerekir mi?

Makina, elektrik vs bileşenleri için CE belgesi varsa, yapı malzemesi için de CE belgesi almak gerekir mi?
Birden fazla alt bileşen içeren ürün üreten üreticiler, zaman zaman hangi direktife göre CE markalaması yapmaları gerektiğini tespit etmekte zorlanıyorlar.
 
CE markalamasının temel amacının güvenlik olduğundan yola çıkarak, bu sorun şu şekilde çözülebilir. Ürünün taşıyabileceği tüm riskler değerlendirilmeli, ürün ve bileşenleri ile ilgili tüm direktifler incelenmeli ve tüm risklerin ilgili direktifler tarafından kapsanması sağlanmalıdır.
Belirlenen bazı riskler birden fazla direktifin konusu olabilir. Bu durumda daha fazla riskin bir arada değerlendirildiği direktif uygulanmalıdır. Eğer ürün ile ilgili tüm riskleri öngören bir direktif varsa, bu ürün diğer tüm direktiflerin kapsamından çıkar. Örneğin, oyuncak ya da medikal cihazlar direktifine bağlı bir ürünün, düşük voltaj direktifi kapsamında değerlendirilmesine gerek yoktur.
 
Eğer ürün ile ilgili bir direktif, ürünün sadece bazı risklerini kapsayabiliyor ve diğer riskler başka bir direktifte tarifleniyorsa, bu ürün her iki direktifin de konusudur. Bu durumda her iki direktifin de ilgili standartlarının gerekleri karşılanarak ayrı ayrı CE belgelendiresi yapılır.
 
Yapı Malzemeleri Regülasyonu da aynı Düşük Voltaj Direktifi gibi birçok ürün ile doğrudan ilişkilidir. Ürünün yapısal bir ürün olması Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında değerlendirilmesi için ilk koşuldur. Çelik ve alüminyum yapı malzemeleri için de ürün veya bileşenin taşıyıcı olması gerekir.
 
Yapı Malzemeleri Regülasyonuna bakıldığı zaman bina ve yapı olarak değerlendirilen her ürün ve bunlarda kullanılan bileşenlerin regülasyon kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bunun haricinde Avrupa Teknik Komitelerinin açıkladığı ve EN 1990 Eurocode standart serisi kullanılarak tasarımı yapılan her bileşen de Yapı Malzemeleri Regülasyonunu kapsamındadır.
 
Bu bilgiler ışığında başka bir direktifin kapsamına girse de Yapı Malzemeleri Regülasyonunu kapsamında da değerlendirilmesi gereken ürün ve bileşenler aşağıdaki gibidir.
 
Bina ve bina bileşenleri
Tribün ve stadyumlar
Çit ve güvenlik duvarları
Köprüler
Kule ve direkler
Santral, fabrika ve makinaların taşıyıcı ekipmanları
Rıhtım ve iskeleler
www.taksimdanismanlik.com