İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ISO 10002 standardı Maddeleri

ISO 10002 standardı Maddeleri

0.Giriş

1.Kapsam

2.Atıf yapılan standartlar/dokümanlar

3.Terimler ve tarifler

4.Kılavuzluk prensipleri

5.Şikayetleri ele alma çerçevesi

6.Planlama ve tasarım

7.Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması

8.Sürdürme ve iyileştirme