HİZMETLERİMİZ
HABERLER VE DUYURULAR
Tüm Haberler
TSE BELGELERİMİZ

  İş Güvenliği Eğitimleri


  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimleri

  AMAÇ: 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesine dayanılarak 7/4/2004 tarih ev 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği;

  Madde 4: " İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlemesini,çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler" denilmektedir.

  İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir.

  Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan onaylı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma sağlanmaktadır. Çalışmalarımıza yasal eğitim kurallarına ilave olarak yapılan işin özelliğine uygun olarak, iş başı eğitim ve uygulamaları ile, çalışanlarımız da iş güvenliği kültürünün geliştiğini görmekteyiz. Böylece çalışma şartlarında çalışmalarımızda olumlu davranış değişiklikleri görülmektedir. 

  EĞİTİM KONULARI:
  A) Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
  B) iş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  C) Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
  D) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  E) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  F) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  G) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
  H) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
  I) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
  İ) Ekranlı ekipmanlarla çalışma
  J) Uyarı işaretleri,
  K )Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
  L) Temizlik ve düzen,
  M) Yangın olayı ve yangından korunma,
  N) Termal konfor şartları,
  O) Ergonomi,
  P) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  R) İlk yardım, kurtarma eğitimleri

  Verilebilecek Özel Eğitim Konuları:

  A) İşletmemizde çalışan kapsam dışı(beyaz yakalı)personellere(İSG denetcileri, Vardiye şerfleri, Formen, Tekniker ve Mühendislere) iş güvenliği uygulamalarında tehlike ve risk algılama eğitimleri(16 saat/2 gün) verilerek işletme ortamında uygulamalar yapılmaktadır.
  B) Toprak işleri(Kazı- Dolgu) çalışmalarnda iş makineleri işe yapılan işlerde iş güvenliği kuralları,
  C) Tünel işlerinde(Ankraj, Bulon, İksa, Beton ve püskürtme beton) iş güvenliği kuralları,
  D) Baraj ve gölet işlerinde (dolgu ve beton işleri) iş güvenliği kuralları,
  E) Taş kırma ve kum-çakıl ocaklarında iş güvenliği kuralları(Delme-patlatma ve kankasör)
  F) Emniyetli araç sürme teknikleri(Nakliye araçları)
  G) Yüksekte yapılan çalışmalarda alınan önlemler (çelik halatlar,korkuluk,muhafazalar ve güvenlik ağları)
  H) Liman işlerinde :Genel kargo yüklerinin yükleme ve boşaltmasında(Askılı yük, dökme yük, palet yük ve torba yükler) iş güvenliği kuralları
  I) Liman işlerinde:Konteyner indirme-bindirmede(Elleçleme) kilit, bağlama ve palamar işlerinde iş güvenliği kuralları
  İ) Plastik geri dönüşüm işlerinde (Kırma ve granür) iş güvenliği kuralları
  O) Yol yapım işlerinde: Alt yapı, sanat yapıları ve üst yapı işlerinde iş güvenliği kuralları,
  P) Köydes proje çalışmalarında (Yol, gölet, sosyal tesisler ve atölye işlerinde) iş güvenliği kuralları,
  R) Lojistik firmalarında; İstifleme ve depolamada iş güvenliği kuralları,
  S) Yemek fabrikaları ve lokantalarda hijneyik şartlar,

  Sektörel İş Güvenliği Eğitimleri

  Kimya Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Kimya sektörünün temellerinin atıldığı tarihten buyana, sanayileşmenin buna bağlı olarak ekonomilerin nasıl hızla geliştiğine şahit olmaktayız. Öncelikle, teknolojileri, beyin ve ekonomik gücü yüksek olan ülkelerden başlayan yapılanma, üretim teknolojileri, fabrikalar ve beraberinde gelişen yan sanayinin kurulması, Türkiye'de de devam etmektedir. Kimya sanayilerinin gelişmesi ile değişik sorunlar gündeme gelmiştir. Bu sorunlar; İş sağlığı ve is güvenliği, çevreye verilen zararlar, ürün kalitesi gibi temel konulardır.

  Çimento İşkolunda İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Çimento, kelimenin en genel anlamıyla birleştirici -sertleşebilen ve diğer maddeleri de bir arada tutan- demektir. Çimento kelimesinin ingilizce ifadesi olan "cement" sözcüğünün kökeni Roma İmparatorluğuna dayanır. Opus caementitum, kireç tozunun yakılarak birleştirici olarak kullanıldığı, kaya parçalarından elde edilen ve betona benzeyen yapılara verilen isimdir. Toz haline getirilmiş(pulverize) kiremit ve volkanik küllerin yanmış kireçe eklenmesi ile elde edilen hidrolik birleştiriciye daha sonraları, cementum, cimentum ve cement denmiştir.

  Tersane Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Gemi sanayisinde sıkça gördüğüm kazalara bakacak olursak, bunların birçoğunda kişisel hatalar ön plana çıkmaktadır. Şunu kabul etmeliyiz ki, yeterli eğitim alamamış olan çalışanlar ve bilhassa genç, acemi işçilerin hata yapma oranı daha yüksektir. Önce çalışanlar dikkat edecek ve daha sonra ilgilileri uyaracak, eğer gerekli koruyucu önlem alınmaz ise, işe başlamayacak ve iş yerlerinde bu konudaki amirlerini mutlaka haberdar edecektir.

  İnşaat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

  İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte önemli değişiklikler geçirmiştir. Eskiden çok daha uzun zaman alan işler, makinaların ve özel inşaat malzemelerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte çok daha kısa sürer olmuş ve insanoğlunun belki de bundan 150 yıl önce hayal bile edemeyeceği büyüklükte binalar, barajlar, havaalanları, gökdelenler ve sanayii tesisleri, kısa zaman dilimlerinde, yapılmaya başlanmıştır.

  Sağlık Sektöründe İs Sağlığı Ve Güvenliği

  Görüldüğü gibi sağlık sektörü de, içinde pek çok riski barındırmaktadır. İş kazaları sıkça meydana gelmekte, meslek hastalıklarına rastlanmaktadır. Diğer sektörlerden çok farklı olarak bu sektör çalışanlarının zaten işlerinin çoğu zaman bulaşıcı enfeksiyonlar ya da virüsler olduğu düşünüldüğünde bu tablo ortaya çıkmaktadır. 
  Sağlık sektörü çalışanları son derece stresli bir ortamda ve yoğun olarak çalışmaktadırlar. İnsanlar, ne yazık ki hastanelere ve sağlık merkezlerine en acılı ve sıkıntılı oldukları zamanda iyileşebilmek için gitmektedirler. Sağlık çalışanları bu nedenle hep üzüntülü ve acı insanlarla karşılaşmaktadırlar. Onları tekrar sağlıklarına kavuşturma çabası son derece zor ve ağır sorumluluk gerektiren bir iştir. Kimi zaman hastalar ve yakınları doktorları suçlamakta daha da kötüsü şiddet uygulamakta ve sağlık personeline saldırmaktadırlar. Bu açıdan hastane yönetimlerine, güvenlik birimlerine ve sosyal hizmet görevlilerine önemli roller düşmektedir. 
  Hastanelerde modern havalandırma ve tesisat sistemleri kullanılmalı, kimyasallar ve radyoaktif maddelere karşı koruyucu önlemler alınmalı, ister kan yoluyla, ister solunum yoluyla, ister ise ortamda maruz kalma yoluyla olsun bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınmalıdır. Kulanılan malzemeler steril bir ortamda saklanmalı ve atıkların yönetimi de dikkatle yapılmalıdır. Bunlarla birlikte gerek hasta taşırken, kaldırırken ya da düşmesine engel olurken gerek arç-gereçler kullanırken, gerekse hastanenin diğer hizmet birimleri olan mutfak, çamaşırhane, depolar ve tesisat birimlerinde çalışırken sıkça meydana gelen burkulma ve incinmelere karşı da ergonomik gereçler kullanılmalıdır. 
  Diğer önemli risklere karşı korunmak için kimyasalların özellikleri ve taşıdıkları tehlikeler bilinmeli, kullanımları ve saklanmaları sırasında yarattıkları tehlikelere karşı korunulmalı, bu maddelerle ilgilenen çalışanlar eğitilmeli ve gerektiğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmalıdır.

  Plastik Endüstrisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Plastik sanayii, günümüzde en önemli sektörlerden biridir. Evlerde kullanılan leğenlerden, kovalardan, fırçalardan, yer döşemelerinden, bina yalıtım kaplamalarından, köpüklerden marketlerde kullanılan naylon poşetlere, su borularından tükenmez kalemlere, formika mobilya kaplamalarından pet meşrubat şişelerine, naylon bayan çoraplarından boyalara, teflon tavalardan kaplamalara ve cilalara, kalıplardan film şeritlere, fiberlerden kablolara, ambalaj imalatından banyo perdelerine, araba lastiklerinden etiketlere ve otomobil üretiminden gemi imalatına kadar neredeyse günlük yaşamda kullanılan her nesnede plastik sanayiine ait bir ürüne rastlamak olasıdır.

  II.1.Hastalıklar
  II.1.1. Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar
  Fiberglas yapımında kulanılan doymamış polyester reçineleri, kimyasal açıdan reaktif olan fenol formaldehit reçineleri ve üretanlar gibi plastik sektöründe kullanılan sıvı ve tozlardan ötürü önemli bir kontakt dermatit* riski söz konusudur.
  Polymerlerin ısı ile termal indirgenmesi sırasında ortaya dumanlar çıkabilir. Ancak mühendislik önlemleri bu konunu üstesinden gelmek konusunda çok önemli olabilir. Bu konuda iyi bir havalandırma sisteminin varlığı da riskleri ortadan kaldırmak konusunda çok etkilidir.

  II.1.2. Fiziksel Tekhlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar
  Granülatörler(tozlaştırıcılar) çalışırken oldukça fazla ses çıkartılar. Bu çıkan gürültü bazen o kadar yüksek seviyelerde olmaktadır ki bu makinaların yanında çalışanlar ve bu makinaları idare edenler geçici ve bazen de sürekli duyma(işitme) kayıpları ile karşılaşırlar

  II.2. Kazalar
  Yanıklar da önemli tehlikelerden biridir. Plastik üretimi için kullanılan bazı katkı maddeleri ve katalizörler su veya hava ile temas etmeleri durumunda aşırı reaktif olabilirler ve yanmalara neden olurlar. Eriyik halde bulunan plastiklerle çalışılırken veya bir yerden bir yere taşınırken her zaman dökülebilir ve sıçrayabilir ve sonunda yanmalar ve haşlanmalar olabilir. Ayrıca bazı plastiklerin cilde yapışma tehlikesi vardır ki bu durumlarda yanıkların verdiği hasarlar artar.
  Organik peroksitler son derece tahriş edicidir ve özellikle göze sıçraması durumunda kişiyi kör edebilirler. Bu tehlikelerden korunmak için uygun Göz Koruyucu Donanımlar kullanılmaıldır.

  Petrol Ve Doğal Gaz Arama Ve Çıkarma Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Petrol ve doğal gaz, günümüzde sadece en çok kullanılan ve bağımlı olunan enerji olmanın dışında, bazı politik değerlere de sahiptir. Dünya petrol üretimi 2005 verilerine göre yaklaşık 3900 milyon tondur. Bunun yaklaşık %25’ini ABD kullanmakta, %8’ini Çin ve %6’sını Japonya kullanmaktadır. Türkiye’nin yıllık tüketimi ise 32 milyon tondur. Yani Türkiye’nin 1 yılda tükettiği petrolü ABD yaklaşık 1 hafta’da tüketmektedir. Ayrıca ABD tükettiği petrolün %65’ini ithal etmektedir.

  Dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip olan ülkesi sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya’dır. Diğer önemli petrol üreticileri ise İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuella, Nijerya, Çin, Meksika, ABD, Kanada ve Norveç’tir.

  Petrol; aranması, bulunması, çıkartılması ve rafine edilmesi oldukça yoğun teknoloji gerektiren, yüksek maliyetli bir iştir. Üretimin her aşamasında, birçok dev makine kullanılmaktadır. Petrol, yerin yüzlerce metre altından çıkartılmaktadır. Daha sonra son derece karmaşık kimyasal teknikler ve rafinasyon işlemlerinden geçirildiken sonra, kullanılmaya hazır hale gelmektedir. Petrol, rafine edilirken elde edilen yan ürünler de, 10’larca değişik sektör için hammadde oluşturmaktadır.

  Otomobil İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Otomobil sektörü giderek otomasyona gitmekte ve eskiden insan eliyle yapılan işleri artık akıllı makinalar ve robotlar yapmaktadır. Bu gelişmeler, sektörün niteliksiz işgücüne olan bağımlılığını azaltmıştır. Ancak yine de otomobil fabrikaları önemli miktarda insanın istihdam edilidiği büyük sektörlerden biri olmayı devam ettirmektedir. Sektörün doğası gereği çalışanların %80’inden fazlası erkektir. Otomobil, üretim endüstrisinin ağır kollarından biridir ve bunun için özellikle üretimin yapıldığı fabrikalarda kadın işçi neredeyse hiç yoktur. 

  Otomobil üretimi metal sanayiine dayanmaktadır. Motor ve motora ait parçalar, karoser, egzoz hattı, miller, akslar, ve diğer parçaların çoğu metallerden imal edilmektedir. Bu nedenle ocaklarda ısıtılan metaller dökümhanelerde kalıplara dökülür, birçok parçaya hidrolik baskı yoluyla ısı ve basınç altında istenilen şekil verilir, metaller eğilir, bükülür,düzeltilir ve yüzeyleri işleme tabi tutulur, parçalar biraraya getirilirken kaynak metodu kullanılır. Arabaların gövdeleri bu şekilde imal edilir ve montaj hattında bir araya getirilir. 

  Bunlarla birlikte arabalarda kullanılan elektronik aksamlar, plastik gövde panelleri ve diğer parçalar da yine montaj hattında sırayla yerleştirilir. 

  Ocaklar, yapılan işin büyüklüğüne, eritilecek metalin miktarına ve yapılan işin şekline göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan Kupola denen ocaklardır. Ocakların içinde metaller erititilirken genellikle çok yüksek sıcaklıklar kullanılır. Eriyik haldeki metalin kalıplara dökülmesi sırasında çok ciddi hayati riskler vardır. Kazanlardan dökülen 100’lerce derece sıcaklıktaki eriyik yakınlarda bulunan işçilerin üstüne dökülebilir ve bu yanarak ölümlere ya da çok ciddi bölgesel yanıklara neden olabilir. 

  Kalıpların temizlenmesi ve kalıplardan çıkan dökümlerin çapaklarının alınması sırasında kullanılan taşlama aletleri (zımpara edici elektrikli diskler) de çok tehlikeli olabilmektedir. Bu makinaların kullanımı sırasında hızla dönen diske el ve kolu kaptırmak kesilmelere ve kopmalara(amputasyon*) neden olmaktadır.

  Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Dökümcülük işinin oldukça eski bir tarihçesi vardır. Demir, çelik, pirinç ve bronz en çok kullanılan döküm metalleridir. Ancak demir, döküm konusunda en eskiden beri ve hala en sıklıkla kullanılan metaldir. Döküm işinin bazı standartlaşmış aşamaları vardır. 

  -Döküm sonunda elde edilmek istenen şeklin oluşturulması
  -Kalıpların oluşturulması, maçaların yapılması ve birleştirilmesi
  -Kullanılacak metalin eritilmesi ve rafine edilmesi
  -Eriyik metalin kalıplara dökülmesi
  -Kalıpların içindeki dökümün soğutulması
  -Kalıpların ve maçaların çıkarılması ve ayrılması
  -Dökümde oluşan fazladan metalin ayırılması

  Bütün bu aşamalar sırasında pekçok tehlikeyle karşılaşma olasılığı vardır. Bunlarla birlikte yapılan işlemler sırasında uygulanan yöntemler ve işin doğası gereği hastalıklar ve kazalar ile sıkça karşılaşılmaktadır. Dökümcülük, kazaların ölümle sonuçlanma oranının da yüksek olduğu işlerden biridir. 

  Ocaklar, yapılan işin büyüklüğüne, eritilecek metalin miktarına ve yapılan işin şekline göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan Kupol denen ocaklardır. Ocakların içinde metaller erititilirken, genellikle çok yüksek sıcaklıklar kullanılır. Eriyik haldeki metalin kalıplara dökülmesi sırasında, çok ciddi hayati riskler vardır. Kazanlardan dökülen 100’lerce derece sıcaklıktaki eriyik, yakınlarda bulunan işçilerin üstüne dökülebilir ve bu yanarak ölümlere ya da çok ciddi bölgesel yanıklara* neden olabilir. 

  Kalıpların temizlenmesi ve kalıplardan çıkan dökümlerin çapaklarının alınması sırasında kullanılan taşlama aletleri (zımpara edici elektrikli diskler) de çok tehlikeli olabilmektedir. Bu makinaların kullanımı sırasında hızla dönen diske el ve kolu kaptırmak kesilmelere ve (amputasyon*)kopmalara neden olmaktadır. Ayrıca gözler için de büyük riskler söz konusudur. Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması bir zorunluluktur. Onun için bu makinaları kullanırken uygun eldivenler, gözlükler takılmaladır.

  Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Madencilik kaza ve ölüm risklerinin en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Dünya’da çalışanların sadece %1’i madenlerde iken, meydana gelen ciddi kazaların %8’i madencilik sektöründe olmaktadır. Bu gerçekten çok yüksek bir orandır. Bunun için madencilik sektörünü ilgilendiren 1931 tarihli 31 no’lu, Kömür Madenlerinde Çalışma Saatlerini konu alan ILO sözleşmesi kabul edilmiştir. 176 no’lu Madenlerde Sağlık ve Güvenlik konulu sözleşme ise 1995 yılında kabul edilmiştir. Bunu tamamlayıcı nitelikteki ILO Tavsiye Kararı’nın numarası ise 183’tür. 

  Herkes tarafından bilindiği gibi madenlerde yaşanan patlamalar, yangınlar ve göçükler gibi büyük kazalar, felaketlerle sonuçlanmakta ve onlarca insanın ölümüne neden olmaktadır. Her ne kadar günümüzde kullanılan teknolojiler bu tip kazaları önleme konusunda oldukça büyük yol almış olsa bile madencilik, kaza ve ölüm riskinin en yüksek olduğu sektörlerin başında gelmektedir. 

  Madenlerde kullanılan gezgin makinalar, dizel benzin ve hidrolik sıvılar içermekte olup; bunlar patlayıcı ve yanıcıdır. Elektrikli aletler ve dizel motorlar ise ateşleme ve yanma için birer kaynaktır. Yanabilme ve patlayabilme özelliğine sahip bu maddelerle, bunları ateşleyecek olan ekipmanların birlikte bulunması oldukça risklidir. Bunlarla birlikte bu yanıcı maddelerin yanında sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı ve makinaların aşırı ısınarak kısa devre yapması engellenmelidir. Tersi durumda, patlamalar ve yangınlar kaçınılmaz olacaktır.

  Gazlı Ortamlarda Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Eğitimin Amacı: Çalışanların iş sağlığı ve Güvenliği Konusunda bilgilendirilmesi, Gazlı Ortamlarda çalışmada meydana gelen tehlikelerin ve risklerin en aza indirilerek çalışmaların sağlıklı yapılmasının sağlanması. 
  Eğitimin İçeriği: 
  1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
  2. İş Kazaları ve Nedenleri
  3. Tehlike Türleri
  4. Kişisel Koruyucular KKE ler
  5. Operatör Kimdir?
  6. Gaz Grupları, Gazların Tanımlanması
  7. Doğal Gazın Riskleri
  8. Gaz Zehirlenmesinde Yapılacak İlk Yardımlar
  9. Ölçüm Cihazları ve Gaz Ölçümleri
  10. Kimyasalların Tanımlanması
  11. Çalışma Ortamında Ergonomi 
  12. Gaz Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Mesleki hastalıklar
  13. Kazaların İncelenmesi 
  Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel

  Mermer Ocaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Eğitimin Amacı: Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması. Mermer ocaklarındaki iş kazaları ve risklerin en aza indirilerek çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.
  Eğitimin İçeriği:
  1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
  2. İş Kazaları ve Nedenleri
  3. Tehlike Türleri
  4. Kişisel Koruyucular KKE ler 
  5. Operatör Kimdir?
  6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
  7. Barikatlama ve Levhaların tanımlanması
  8. Maden Ocaklarında Yer Altı İşleri
  9. Patlayıcı Maddelerin Tanımlanması ve Önlemleri
  10. Havalandırmalar
  11. Çalışma Ortamında Ergonomi 
  12. Maden Ocaklarında Karşılaşılan Mesleki hastalıklar
  13. Vinçle Çalışmalar
  14. Elle Taşıma Teknikleri
  15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi 
  Kimler Katılmalı: Mermer Ocaklarında Çalışan Bütün Personel.

  Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Eğitimin Amacı: Hastanelerde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi. Hastanelerde karşılaşılan risklerin tanımlanması ve oluşacak kazaların en aza indirilmesi. Çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.
  Eğitimin İçeriği:
  1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
  2. İş Kazaları ve Nedenleri
  3. Tehlike Türleri
  4. Kişisel Koruyucular KKE ler 
  5. Türkiye de İş Kazaları Nelerdir.
  6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
  7. Çalışanların Yasal Hakları 
  8. Oluşacak Acil Durumlar
  9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
  10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
  11. Çalışma Ortamında Ergonomi
  12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
  13. Merdiven Kullanımı
  14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
  15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
  Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel

  Yemekhanelerde Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Eğitimin Amacı: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilmesinin sağlanması. Yemekhanelerde karşılaşılan risklerin azaltılması ve kazaların en aza indirilmesi.Çalışma ortamının sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi.
  Eğitimin İçeriği:
  1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
  2. İş Kazaları ve Nedenleri
  3. Tehlike Türleri
  4. Kişisel Koruyucular KKE ler 
  5. Kesici Aletler ve Kullanımı
  6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
  7. Çalışanların Yasal Hakları 
  8. Oluşacak Acil Durumlar
  9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
  10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
  11. Çalışma Ortamında Ergonomi
  12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
  13. Merdiven Kullanımı
  14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
  15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
  Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel

  Vinçle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

  Eğitimin Amacı: Vinçle çalışma yapan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi.Çalışma alanında bulunan tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, kazaların en aza indirilerek, çalışmaların sağlıklı şekilde işlemesinin sağlanması.
  Eğitimin İçeriği:
  1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
  2. İş Kazaları ve Nedenleri
  3. Tehlike Türleri
  4. Kişisel Koruyucular KKE ler 
  5. El Aletleri ve Kullanılması
  6. Operatör Kimdir?
  7. Çalışanların Yasal Hakları 
  8. Oluşacak Acil Durumlar
  9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
  10. Barikatlama-Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
  11. Çalışma Ortamında Ergonomi
  12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
  13. Ortamdaki Risklerin Fotoğraflarla İncelenmesi
  Kimler Katılmalı: Operatörler

  Kimyasal Alanlarda Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-112
  Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.
  Eğitimin Amacı: 
  İş yerlerinde kimyasallardan dolayı doğacak olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları kimyasallar konusunda bilgilendirerek verimli çalışma ortamının sağlanması.

  Eğitim İçeriği:

  Kimyasal Nedir?

  -Tehlikeli Kimyasallar

  -Kimyasal Riskler

  -Sağlık Riskleri

  -Güvenlik Riskleri

  -Kimyasallarla İlgili Mevzuat ve Uygulamaları

  MSDS ler

  Parlamadan Korunma Dökümanı

  Kimler Katılmalı : Firmada Çalışan Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Elektrikli Ortamlarda Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-113

  Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.

  Eğitim Amacı : işyerlerinde, elektrikli ortamlarda çalışmada personelin güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

  Eğitimin İçeriği :

  Elektrik İşlerine Başlamadan Önce Alınacak Önlemler

  Elektriğin İnsan Vücudu Üzerindeki etkileri

  Statik Elektrik ve Önleme Yolları

  Bina İçi Tesislerindeki Elektrik Aksamları

  Elektrikli El Aletleri

  Elektrik Kazalarından Korunma Yolları

  Elektrik Kazalarında İlk Yardım

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Elektrik Bina ve Proje Yönetmeliği

  Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-114

  Eğitim Kategorisi: Mesleki Eğitimler.

  Eğitim Amacı : Eğitimin amacı,işyerinde sağlıklı depolama sağlanması ve depolamadan kaynaklanan risklerin minimuma , %0 a indirmek, 

  Eğitimin İçeriği :

  Depo Yönetimi

  -Depo Sistem Elemanları

  -Depo Tasarımı

  Depolama ve Envanter Yönetimi

  Lojistik Süreçler Yönetimi

  -Lojistik Yönetimi

  -Dış Kaynak Yönetimi

  -Nakliye Yönetimi

  -Tedarik Zinciri

  -Seviye Performans Ölçümleri

  -Seviye Süreç Ölçümleri

  -Seviye Süreç Elemanları

  -Seviye Uygulamaları

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Makine Çalıştırma, Temizlik-Bakım, Onarım İşlerinde Eğitim

  Eğitim Kodu: OE-115

  Eğitim Kategorisi: Mesleki Eğitimler.

  Eğitim Amacı: Personelin bakım onarım işlerinde meydan gelecek olan iş kazalarını gidermek ve en aza indirmek. Oluşacak olan mesleki hastalıkların önlenmesi

  Eğitimin İçeriği:

  Rekabet Ortamında Bakım ve Onarımın Önemi

  Makinelerde Oluşan Hataların Önlenmesi

  Bakım ve Onarımda Meydana Gelen Kazalar

  Makinelerde Çalışma Ortamları

  Operatörler

  Bakım ve Çeşitleri

  Çalışma Ortamındaki Ekipmanlar ve Güvenliği

  Arıza Bildirim Formu

  Resimlerle Makine Bakım

  Kimler Katılmalı : İmalat-Bakım Personeli

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

  Elle Taşıma Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-116

  Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.

  Eğitim Amacı: Elle Taşıma İşlerinde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Meydana Gelen İş Kazalarının % 0 a indirilmesi. Çalışma Ortamlarında ki Mesleki Hastalıklarla ilgili personelin bilgilendirilmesi ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi

  Eğitimin İçeriği:

  Azami Ağırlık

  Elle Taşıma İlgili Kanunlar

  Elle Taşıma Risklerinin Tanınması

  Yük Kaldırma

  Yükün Elle Taşınmasında Dikkat Edilecekler

  İtme ve Çekme

  Elle Taşımada İstatistiki Veriler

  Elle Taşımada İnsan Faktörü

  Elle Taşıma da Karşılaşılacak Görev Talimatları

  Yönetimin Sorumlulukları

  Çalışma Ortamının Özellikleri

  Resimlerle Risk Faktörleri Gösterilmesi

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

  Taşeron Yönetimi Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-117

  Eğitim Kategorisi: Yönetim Sistemleri Eğitimler.

  Eğitim Amacı: Çalışma alanlarında bulunan Taşeron firmalarla çalışmada oluşacak olan tehlike ve risklerin minimuma indirilmesi ve çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması
  Eğitimin İçeriği:

  Tedarikçi ve Taşeron Kavramı

  Yasal ve Diğer Şartlar Açısından Kuruluşun Sorumlulukları

  Tedarikçi ve Taşeron Yükümlülükleri

  Terimler ve Tanımlar

  Tedarikçi ve Taşeron Yönetim Esasları

  Seçme ve Değerlendirme Yönetim Esasları

  Tedarikçi Taşeron İlişkilerinde Kalite

  Performans Değerlendirme

  Grup Çalışması

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  İSG Sorumlu Personel Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-118

  Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personel Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: İş yerlerinde Sorumlu denetimcilerin Gerekli bilgilendirme yapılarak sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

  Eğitimin İçeriği:

  İSG Sorumlu Personelin Yetkinlikleri

  İSG Sorumlu Personelin Görev ve Sorumlulukları

  Çalışma Alanları ve Riskleri

  Atık Yönetimi

  Risk Uzayı

  İSG Sorumlusunun Kontrol Hususları

  İSG Sorumlu Personelin Görev Tanımı

  Kimler Katılmalı : Sorumlu Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

  Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-119

  Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.

  Eğitim Amacı: Kapalı Alanlarda meydana gelecek olan tehlikelerin personele tanıtılması ve oluşacak iş kazlarının en aza indirilmesi. Kapalı alan mesleki hastalıklarının % 0 a indirilmesi

  Eğitimin İçeriği:

  Gündem

  Sınırlı Alanlar

  Sınırlı Alan Tehlikeleri

  Atmosfer Çeşitleri ve Tehlikeleri

  Kapalı Alanlarda Alet Kullanımında Tehlike

  Termal Tehlikeler

  Sınırlı Alan Tehlikelerinin Kontrolü

  Donanım Tehlikelerinin Kontrolü

  Isıdan Kaynaklanan Tehlikelerin Kontrolü

  Kimyasal Tehlikelerin Kontrolü

  Resimlerle Tehlikelerin Tanıtılması

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  Laboratuarda Güvenlik Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-120

  Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: Laboratuarlarla çalışmada meydana gelecek olan iş kazaları hakkında çalışanlara gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve gerçekleşen mesleki hastalıkların % 0 a indirilmesi, oluşan iş kazalarının önlenmesi

  Eğitimin İçeriği:

  Laboratuarda Genel Kurallar

  Laboratuar Alet/Ekipmanın Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar

  Laboratuarda Çalışma Kuralları

  Güvenlik Bilgi Formları

  Uyarı İşaretleri Tanıtımı

  Yangın Söndürme ve Önleme Tedbirleri

  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

  Modellerine Göre Yangın Söndürücülerin Kullanımı

  Yangına Karşı Laboratuar Güvenliği

  Yangının Nedenleri

  Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

  Laboratuar İçin Temel İlkyardım Bilgileri

  Kimler Katılmalı : Laboratuar Personeli

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 2 gün

  İlgili Yönetmelik: İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-121

  Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin ekranlı araçlarda meydana gelen kazaların tanıtılması ve kontrolünün sağlanması. Oluşacak olan mesleki hastalıkların minimuma(%0) indirilmesi

  Eğitimin İçeriği:

  İlgili Yönetmelik ve Tanıtılması

  Ekranlı Araçlarda İşverenin Sorumlulukları

  Ekranlı Araçlardaki Ekipmanların Tanıtılması

  Ekranlı Çalışma Araçlarında Aranacak Asgari Gerekler

  Ekranlı Araçlardaki Tehlikeler

  Ekranlı Araçlardaki Tehlikelerin Giderilmesi

  Ekranlı Araçlardan Korunma Yolları

  Kimler Katılmalı : Ekranlı Çalışma Yapan Personel

  Katılımcı Sayıcı : -

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kaynak İşlerinde Güvenlik Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-122

  Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: Kaynak işlerinde çalışma yapan personelin, yapılan işle ilgili olarak karşılaşacağı tehlikeler hakkında bilgilendirme yapılması ve oluşacak olan kazaların önlenmesi. Kaynak İşlerindeki mesleki hastalıkların en aza idirilmesi

  Eğitimin İçeriği:

  Kaynak Nedir?

  Kaynak Çeşitleri

  Kaynak ve Kesim İşlerindeki Tehlikeler Nelerdir?

  Maruz Kalınan Riskler Nelerdir?

  Kaynak İşçilerinin Riskleri

  Elektrik ve Tehlikeleri

  Elektrik Çarpmasına Karşı Alınacak Önlemler

  Zararlı Işınlar

  Zararlı Gazlar

  Diğer Tehlikeler

  Resimlerle Kaynak İşlemleri

  Kimler Katılmalı : Kaynaklı Çalışma Yapan Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

  Güvenli Davranış Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-123

  Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: İş kazalarının dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanan süreçlerinin önlemesi.Personelin bedensel, davranışsal ruhsal olarak sağlıklı olması

  Eğitimin İçeriği:

  Kişisel Gelişim Sistemleri

  -Kişisel Gelişim

  -İlişkiler

  -İletişimler

  -Durum ve Duygu Arasındaki Farklar

  -İletişim Tarzları

  Oyunlar

  Resimlerle Güvenli Davranışlar

  TDI Sınıflandır

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-124

  Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: İş yeri ve çalışma ortamlarındaki uyarı ikaz levhaları hakkında personele gerekli bilgi verilmesi ve oluşacak olan kazaların en aza indirilmesi 

  Eğitimin İçeriği:

  İş Verenin Yükümlülüğü

  İşaret Levhalarının Temel Niteliği

  Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

  Engeller, Tehlikeli yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler

  Işıklı İşaretler

  Sesli İşaretler

  Sözlü Haberleşme

  El İşaretleri

  Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı ve Bakımı

  Kimler Katılmalı : Tüm Personel

  Katılımcı Sayıcı : 20

  Süre: 1 gün

  İlgili Yönetmelik: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Basınçlı Kaplarda Güvenlik Eğitimi

  Eğitim Kodu: OE-125

  Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

  Eğitim Amacı: Basınçlı Alanlarda çalışma yapan personele gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve meydana gelecek olan iş kazalarının en aza indirilmesi. Basınçlı kaplarda meydana gelmiş olan mesleki hastalıkların önlenmesi

  Eğitimin İçeriği:

  Basınçlı Kap Çeşitleri

  Basınçlı Kaplarda Meydana Gelebilecek Tehlikeler

  Genel Olarak alınması Gerekli Önlemler

  Kompresörlerde Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

  Kazanlar

  Kazan Patlaması Sebepleri

  Otomatik Kontrol Sistemleri

  Alarm Elemanları

  Kazan Dairesinde Alınması Gerekli Önlemler