CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimleri

AMAÇ: 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesine dayanılarak 7/4/2004 tarih ev 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği;

Madde 4: ” İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlemesini,çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler” denilmektedir.

İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir.

Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan onaylı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma sağlanmaktadır. Çalışmalarımıza yasal eğitim kurallarına ilave olarak yapılan işin özelliğine uygun olarak, iş başı eğitim ve uygulamaları ile, çalışanlarımız da iş güvenliği kültürünün geliştiğini görmekteyiz. Böylece çalışma şartlarında çalışmalarımızda olumlu davranış değişiklikleri görülmektedir.

EĞİTİM KONULARI:
A) Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
B) iş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
C) Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
D) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
E) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
F) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
G) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
H) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
I) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
İ) Ekranlı ekipmanlarla çalışma
J) Uyarı işaretleri,
K )Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
L) Temizlik ve düzen,
M) Yangın olayı ve yangından korunma,
N) Termal konfor şartları,
O) Ergonomi,
P) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
R) İlk yardım, kurtarma eğitimleri

Verilebilecek Özel Eğitim Konuları:

A) İşletmemizde çalışan kapsam dışı(beyaz yakalı)personellere(İSG denetcileri, Vardiye şerfleri, Formen, Tekniker ve Mühendislere) iş güvenliği uygulamalarında tehlike ve risk algılama eğitimleri(16 saat/2 gün) verilerek işletme ortamında uygulamalar yapılmaktadır.
B) Toprak işleri(Kazı- Dolgu) çalışmalarnda iş makineleri işe yapılan işlerde iş güvenliği kuralları,
C) Tünel işlerinde(Ankraj, Bulon, İksa, Beton ve püskürtme beton) iş güvenliği kuralları,
D) Baraj ve gölet işlerinde (dolgu ve beton işleri) iş güvenliği kuralları,
E) Taş kırma ve kum-çakıl ocaklarında iş güvenliği kuralları(Delme-patlatma ve kankasör)
F) Emniyetli araç sürme teknikleri(Nakliye araçları)
G) Yüksekte yapılan çalışmalarda alınan önlemler (çelik halatlar,korkuluk,muhafazalar ve güvenlik ağları)
H) Liman işlerinde :Genel kargo yüklerinin yükleme ve boşaltmasında(Askılı yük, dökme yük, palet yük ve torba yükler) iş güvenliği kuralları
I) Liman işlerinde:Konteyner indirme-bindirmede(Elleçleme) kilit, bağlama ve palamar işlerinde iş güvenliği kuralları
İ) Plastik geri dönüşüm işlerinde (Kırma ve granür) iş güvenliği kuralları
O) Yol yapım işlerinde: Alt yapı, sanat yapıları ve üst yapı işlerinde iş güvenliği kuralları,
P) Köydes proje çalışmalarında (Yol, gölet, sosyal tesisler ve atölye işlerinde) iş güvenliği kuralları,
R) Lojistik firmalarında; İstifleme ve depolamada iş güvenliği kuralları,
S) Yemek fabrikaları ve lokantalarda hijneyik şartlar,

Sektörel İş Güvenliği Eğitimleri

Kimya Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

Kimya sektörünün temellerinin atıldığı tarihten buyana, sanayileşmenin buna bağlı olarak ekonomilerin nasıl hızla geliştiğine şahit olmaktayız. Öncelikle, teknolojileri, beyin ve ekonomik gücü yüksek olan ülkelerden başlayan yapılanma, üretim teknolojileri, fabrikalar ve beraberinde gelişen yan sanayinin kurulması, Türkiye’de de devam etmektedir. Kimya sanayilerinin gelişmesi ile değişik sorunlar gündeme gelmiştir. Bu sorunlar; İş sağlığı ve is güvenliği, çevreye verilen zararlar, ürün kalitesi gibi temel konulardır.

Çimento İşkolunda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Çimento, kelimenin en genel anlamıyla birleştirici -sertleşebilen ve diğer maddeleri de bir arada tutan- demektir. Çimento kelimesinin ingilizce ifadesi olan “cement” sözcüğünün kökeni Roma İmparatorluğuna dayanır. Opus caementitum, kireç tozunun yakılarak birleştirici olarak kullanıldığı, kaya parçalarından elde edilen ve betona benzeyen yapılara verilen isimdir. Toz haline getirilmiş(pulverize) kiremit ve volkanik küllerin yanmış kireçe eklenmesi ile elde edilen hidrolik birleştiriciye daha sonraları, cementum, cimentum ve cement denmiştir.

Tersane Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

Gemi sanayisinde sıkça gördüğüm kazalara bakacak olursak, bunların birçoğunda kişisel hatalar ön plana çıkmaktadır. Şunu kabul etmeliyiz ki, yeterli eğitim alamamış olan çalışanlar ve bilhassa genç, acemi işçilerin hata yapma oranı daha yüksektir. Önce çalışanlar dikkat edecek ve daha sonra ilgilileri uyaracak, eğer gerekli koruyucu önlem alınmaz ise, işe başlamayacak ve iş yerlerinde bu konudaki amirlerini mutlaka haberdar edecektir.

İnşaat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte önemli değişiklikler geçirmiştir. Eskiden çok daha uzun zaman alan işler, makinaların ve özel inşaat malzemelerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte çok daha kısa sürer olmuş ve insanoğlunun belki de bundan 150 yıl önce hayal bile edemeyeceği büyüklükte binalar, barajlar, havaalanları, gökdelenler ve sanayii tesisleri, kısa zaman dilimlerinde, yapılmaya başlanmıştır.

Sağlık Sektöründe İs Sağlığı Ve Güvenliği

Görüldüğü gibi sağlık sektörü de, içinde pek çok riski barındırmaktadır. İş kazaları sıkça meydana gelmekte, meslek hastalıklarına rastlanmaktadır. Diğer sektörlerden çok farklı olarak bu sektör çalışanlarının zaten işlerinin çoğu zaman bulaşıcı enfeksiyonlar ya da virüsler olduğu düşünüldüğünde bu tablo ortaya çıkmaktadır.
Sağlık sektörü çalışanları son derece stresli bir ortamda ve yoğun olarak çalışmaktadırlar. İnsanlar, ne yazık ki hastanelere ve sağlık merkezlerine en acılı ve sıkıntılı oldukları zamanda iyileşebilmek için gitmektedirler. Sağlık çalışanları bu nedenle hep üzüntülü ve acı insanlarla karşılaşmaktadırlar. Onları tekrar sağlıklarına kavuşturma çabası son derece zor ve ağır sorumluluk gerektiren bir iştir. Kimi zaman hastalar ve yakınları doktorları suçlamakta daha da kötüsü şiddet uygulamakta ve sağlık personeline saldırmaktadırlar. Bu açıdan hastane yönetimlerine, güvenlik birimlerine ve sosyal hizmet görevlilerine önemli roller düşmektedir.
Hastanelerde modern havalandırma ve tesisat sistemleri kullanılmalı, kimyasallar ve radyoaktif maddelere karşı koruyucu önlemler alınmalı, ister kan yoluyla, ister solunum yoluyla, ister ise ortamda maruz kalma yoluyla olsun bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınmalıdır. Kulanılan malzemeler steril bir ortamda saklanmalı ve atıkların yönetimi de dikkatle yapılmalıdır. Bunlarla birlikte gerek hasta taşırken, kaldırırken ya da düşmesine engel olurken gerek arç-gereçler kullanırken, gerekse hastanenin diğer hizmet birimleri olan mutfak, çamaşırhane, depolar ve tesisat birimlerinde çalışırken sıkça meydana gelen burkulma ve incinmelere karşı da ergonomik gereçler kullanılmalıdır.
Diğer önemli risklere karşı korunmak için kimyasalların özellikleri ve taşıdıkları tehlikeler bilinmeli, kullanımları ve saklanmaları sırasında yarattıkları tehlikelere karşı korunulmalı, bu maddelerle ilgilenen çalışanlar eğitilmeli ve gerektiğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmalıdır.

Plastik Endüstrisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Plastik sanayii, günümüzde en önemli sektörlerden biridir. Evlerde kullanılan leğenlerden, kovalardan, fırçalardan, yer döşemelerinden, bina yalıtım kaplamalarından, köpüklerden marketlerde kullanılan naylon poşetlere, su borularından tükenmez kalemlere, formika mobilya kaplamalarından pet meşrubat şişelerine, naylon bayan çoraplarından boyalara, teflon tavalardan kaplamalara ve cilalara, kalıplardan film şeritlere, fiberlerden kablolara, ambalaj imalatından banyo perdelerine, araba lastiklerinden etiketlere ve otomobil üretiminden gemi imalatına kadar neredeyse günlük yaşamda kullanılan her nesnede plastik sanayiine ait bir ürüne rastlamak olasıdır.

II.1.Hastalıklar
II.1.1. Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar
Fiberglas yapımında kulanılan doymamış polyester reçineleri, kimyasal açıdan reaktif olan fenol formaldehit reçineleri ve üretanlar gibi plastik sektöründe kullanılan sıvı ve tozlardan ötürü önemli bir kontakt dermatit* riski söz konusudur.
Polymerlerin ısı ile termal indirgenmesi sırasında ortaya dumanlar çıkabilir. Ancak mühendislik önlemleri bu konunu üstesinden gelmek konusunda çok önemli olabilir. Bu konuda iyi bir havalandırma sisteminin varlığı da riskleri ortadan kaldırmak konusunda çok etkilidir.

II.1.2. Fiziksel Tekhlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar
Granülatörler(tozlaştırıcılar) çalışırken oldukça fazla ses çıkartılar. Bu çıkan gürültü bazen o kadar yüksek seviyelerde olmaktadır ki bu makinaların yanında çalışanlar ve bu makinaları idare edenler geçici ve bazen de sürekli duyma(işitme) kayıpları ile karşılaşırlar

II.2. Kazalar
Yanıklar da önemli tehlikelerden biridir. Plastik üretimi için kullanılan bazı katkı maddeleri ve katalizörler su veya hava ile temas etmeleri durumunda aşırı reaktif olabilirler ve yanmalara neden olurlar. Eriyik halde bulunan plastiklerle çalışılırken veya bir yerden bir yere taşınırken her zaman dökülebilir ve sıçrayabilir ve sonunda yanmalar ve haşlanmalar olabilir. Ayrıca bazı plastiklerin cilde yapışma tehlikesi vardır ki bu durumlarda yanıkların verdiği hasarlar artar.
Organik peroksitler son derece tahriş edicidir ve özellikle göze sıçraması durumunda kişiyi kör edebilirler. Bu tehlikelerden korunmak için uygun Göz Koruyucu Donanımlar kullanılmaıldır.

Petrol Ve Doğal Gaz Arama Ve Çıkarma Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

Petrol ve doğal gaz, günümüzde sadece en çok kullanılan ve bağımlı olunan enerji olmanın dışında, bazı politik değerlere de sahiptir. Dünya petrol üretimi 2005 verilerine göre yaklaşık 3900 milyon tondur. Bunun yaklaşık %25’ini ABD kullanmakta, %8’ini Çin ve %6’sını Japonya kullanmaktadır. Türkiye’nin yıllık tüketimi ise 32 milyon tondur. Yani Türkiye’nin 1 yılda tükettiği petrolü ABD yaklaşık 1 hafta’da tüketmektedir. Ayrıca ABD tükettiği petrolün %65’ini ithal etmektedir.

Dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip olan ülkesi sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya’dır. Diğer önemli petrol üreticileri ise İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuella, Nijerya, Çin, Meksika, ABD, Kanada ve Norveç’tir.

Petrol; aranması, bulunması, çıkartılması ve rafine edilmesi oldukça yoğun teknoloji gerektiren, yüksek maliyetli bir iştir. Üretimin her aşamasında, birçok dev makine kullanılmaktadır. Petrol, yerin yüzlerce metre altından çıkartılmaktadır. Daha sonra son derece karmaşık kimyasal teknikler ve rafinasyon işlemlerinden geçirildiken sonra, kullanılmaya hazır hale gelmektedir. Petrol, rafine edilirken elde edilen yan ürünler de, 10’larca değişik sektör için hammadde oluşturmaktadır.

Otomobil İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

Otomobil sektörü giderek otomasyona gitmekte ve eskiden insan eliyle yapılan işleri artık akıllı makinalar ve robotlar yapmaktadır. Bu gelişmeler, sektörün niteliksiz işgücüne olan bağımlılığını azaltmıştır. Ancak yine de otomobil fabrikaları önemli miktarda insanın istihdam edilidiği büyük sektörlerden biri olmayı devam ettirmektedir. Sektörün doğası gereği çalışanların %80’inden fazlası erkektir. Otomobil, üretim endüstrisinin ağır kollarından biridir ve bunun için özellikle üretimin yapıldığı fabrikalarda kadın işçi neredeyse hiç yoktur.

Otomobil üretimi metal sanayiine dayanmaktadır. Motor ve motora ait parçalar, karoser, egzoz hattı, miller, akslar, ve diğer parçaların çoğu metallerden imal edilmektedir. Bu nedenle ocaklarda ısıtılan metaller dökümhanelerde kalıplara dökülür, birçok parçaya hidrolik baskı yoluyla ısı ve basınç altında istenilen şekil verilir, metaller eğilir, bükülür,düzeltilir ve yüzeyleri işleme tabi tutulur, parçalar biraraya getirilirken kaynak metodu kullanılır. Arabaların gövdeleri bu şekilde imal edilir ve montaj hattında bir araya getirilir.

Bunlarla birlikte arabalarda kullanılan elektronik aksamlar, plastik gövde panelleri ve diğer parçalar da yine montaj hattında sırayla yerleştirilir.

Ocaklar, yapılan işin büyüklüğüne, eritilecek metalin miktarına ve yapılan işin şekline göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan Kupola denen ocaklardır. Ocakların içinde metaller erititilirken genellikle çok yüksek sıcaklıklar kullanılır. Eriyik haldeki metalin kalıplara dökülmesi sırasında çok ciddi hayati riskler vardır. Kazanlardan dökülen 100’lerce derece sıcaklıktaki eriyik yakınlarda bulunan işçilerin üstüne dökülebilir ve bu yanarak ölümlere ya da çok ciddi bölgesel yanıklara neden olabilir.

Kalıpların temizlenmesi ve kalıplardan çıkan dökümlerin çapaklarının alınması sırasında kullanılan taşlama aletleri (zımpara edici elektrikli diskler) de çok tehlikeli olabilmektedir. Bu makinaların kullanımı sırasında hızla dönen diske el ve kolu kaptırmak kesilmelere ve kopmalara(amputasyon*) neden olmaktadır.

Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Dökümcülük işinin oldukça eski bir tarihçesi vardır. Demir, çelik, pirinç ve bronz en çok kullanılan döküm metalleridir. Ancak demir, döküm konusunda en eskiden beri ve hala en sıklıkla kullanılan metaldir. Döküm işinin bazı standartlaşmış aşamaları vardır.

-Döküm sonunda elde edilmek istenen şeklin oluşturulması
-Kalıpların oluşturulması, maçaların yapılması ve birleştirilmesi
-Kullanılacak metalin eritilmesi ve rafine edilmesi
-Eriyik metalin kalıplara dökülmesi
-Kalıpların içindeki dökümün soğutulması
-Kalıpların ve maçaların çıkarılması ve ayrılması
-Dökümde oluşan fazladan metalin ayırılması

Bütün bu aşamalar sırasında pekçok tehlikeyle karşılaşma olasılığı vardır. Bunlarla birlikte yapılan işlemler sırasında uygulanan yöntemler ve işin doğası gereği hastalıklar ve kazalar ile sıkça karşılaşılmaktadır. Dökümcülük, kazaların ölümle sonuçlanma oranının da yüksek olduğu işlerden biridir.

Ocaklar, yapılan işin büyüklüğüne, eritilecek metalin miktarına ve yapılan işin şekline göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan Kupol denen ocaklardır. Ocakların içinde metaller erititilirken, genellikle çok yüksek sıcaklıklar kullanılır. Eriyik haldeki metalin kalıplara dökülmesi sırasında, çok ciddi hayati riskler vardır. Kazanlardan dökülen 100’lerce derece sıcaklıktaki eriyik, yakınlarda bulunan işçilerin üstüne dökülebilir ve bu yanarak ölümlere ya da çok ciddi bölgesel yanıklara* neden olabilir.

Kalıpların temizlenmesi ve kalıplardan çıkan dökümlerin çapaklarının alınması sırasında kullanılan taşlama aletleri (zımpara edici elektrikli diskler) de çok tehlikeli olabilmektedir. Bu makinaların kullanımı sırasında hızla dönen diske el ve kolu kaptırmak kesilmelere ve (amputasyon*)kopmalara neden olmaktadır. Ayrıca gözler için de büyük riskler söz konusudur. Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması bir zorunluluktur. Onun için bu makinaları kullanırken uygun eldivenler, gözlükler takılmaladır.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

Madencilik kaza ve ölüm risklerinin en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Dünya’da çalışanların sadece %1’i madenlerde iken, meydana gelen ciddi kazaların %8’i madencilik sektöründe olmaktadır. Bu gerçekten çok yüksek bir orandır. Bunun için madencilik sektörünü ilgilendiren 1931 tarihli 31 no’lu, Kömür Madenlerinde Çalışma Saatlerini konu alan ILO sözleşmesi kabul edilmiştir. 176 no’lu Madenlerde Sağlık ve Güvenlik konulu sözleşme ise 1995 yılında kabul edilmiştir. Bunu tamamlayıcı nitelikteki ILO Tavsiye Kararı’nın numarası ise 183’tür.

Herkes tarafından bilindiği gibi madenlerde yaşanan patlamalar, yangınlar ve göçükler gibi büyük kazalar, felaketlerle sonuçlanmakta ve onlarca insanın ölümüne neden olmaktadır. Her ne kadar günümüzde kullanılan teknolojiler bu tip kazaları önleme konusunda oldukça büyük yol almış olsa bile madencilik, kaza ve ölüm riskinin en yüksek olduğu sektörlerin başında gelmektedir.

Madenlerde kullanılan gezgin makinalar, dizel benzin ve hidrolik sıvılar içermekte olup; bunlar patlayıcı ve yanıcıdır. Elektrikli aletler ve dizel motorlar ise ateşleme ve yanma için birer kaynaktır. Yanabilme ve patlayabilme özelliğine sahip bu maddelerle, bunları ateşleyecek olan ekipmanların birlikte bulunması oldukça risklidir. Bunlarla birlikte bu yanıcı maddelerin yanında sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı ve makinaların aşırı ısınarak kısa devre yapması engellenmelidir. Tersi durumda, patlamalar ve yangınlar kaçınılmaz olacaktır.

Gazlı Ortamlarda Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı: Çalışanların iş sağlığı ve Güvenliği Konusunda bilgilendirilmesi, Gazlı Ortamlarda çalışmada meydana gelen tehlikelerin ve risklerin en aza indirilerek çalışmaların sağlıklı yapılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Operatör Kimdir?
6. Gaz Grupları, Gazların Tanımlanması
7. Doğal Gazın Riskleri
8. Gaz Zehirlenmesinde Yapılacak İlk Yardımlar
9. Ölçüm Cihazları ve Gaz Ölçümleri
10. Kimyasalların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Gaz Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Mesleki hastalıklar
13. Kazaların İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel

Mermer Ocaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı: Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması. Mermer ocaklarındaki iş kazaları ve risklerin en aza indirilerek çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Operatör Kimdir?
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Barikatlama ve Levhaların tanımlanması
8. Maden Ocaklarında Yer Altı İşleri
9. Patlayıcı Maddelerin Tanımlanması ve Önlemleri
10. Havalandırmalar
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Maden Ocaklarında Karşılaşılan Mesleki hastalıklar
13. Vinçle Çalışmalar
14. Elle Taşıma Teknikleri
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Mermer Ocaklarında Çalışan Bütün Personel.

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı: Hastanelerde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi. Hastanelerde karşılaşılan risklerin tanımlanması ve oluşacak kazaların en aza indirilmesi. Çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Türkiye de İş Kazaları Nelerdir.
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Merdiven Kullanımı
14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel

Yemekhanelerde Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilmesinin sağlanması. Yemekhanelerde karşılaşılan risklerin azaltılması ve kazaların en aza indirilmesi.Çalışma ortamının sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Kesici Aletler ve Kullanımı
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Merdiven Kullanımı
14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel

Vinçle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı: Vinçle çalışma yapan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi.Çalışma alanında bulunan tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, kazaların en aza indirilerek, çalışmaların sağlıklı şekilde işlemesinin sağlanması.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. El Aletleri ve Kullanılması
6. Operatör Kimdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Barikatlama-Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Ortamdaki Risklerin Fotoğraflarla İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Operatörler

Kimyasal Alanlarda Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-112
Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.
Eğitimin Amacı:
İş yerlerinde kimyasallardan dolayı doğacak olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları kimyasallar konusunda bilgilendirerek verimli çalışma ortamının sağlanması.

Eğitim İçeriği:

Kimyasal Nedir?

-Tehlikeli Kimyasallar

-Kimyasal Riskler

-Sağlık Riskleri

-Güvenlik Riskleri

-Kimyasallarla İlgili Mevzuat ve Uygulamaları

MSDS ler

Parlamadan Korunma Dökümanı

Kimler Katılmalı : Firmada Çalışan Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elektrikli Ortamlarda Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-113

Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.

Eğitim Amacı : işyerlerinde, elektrikli ortamlarda çalışmada personelin güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği :

Elektrik İşlerine Başlamadan Önce Alınacak Önlemler

Elektriğin İnsan Vücudu Üzerindeki etkileri

Statik Elektrik ve Önleme Yolları

Bina İçi Tesislerindeki Elektrik Aksamları

Elektrikli El Aletleri

Elektrik Kazalarından Korunma Yolları

Elektrik Kazalarında İlk Yardım

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Elektrik Bina ve Proje Yönetmeliği

Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-114

Eğitim Kategorisi: Mesleki Eğitimler.

Eğitim Amacı : Eğitimin amacı,işyerinde sağlıklı depolama sağlanması ve depolamadan kaynaklanan risklerin minimuma , %0 a indirmek,

Eğitimin İçeriği :

Depo Yönetimi

-Depo Sistem Elemanları

-Depo Tasarımı

Depolama ve Envanter Yönetimi

Lojistik Süreçler Yönetimi

-Lojistik Yönetimi

-Dış Kaynak Yönetimi

-Nakliye Yönetimi

-Tedarik Zinciri

-Seviye Performans Ölçümleri

-Seviye Süreç Ölçümleri

-Seviye Süreç Elemanları

-Seviye Uygulamaları

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Makine Çalıştırma, Temizlik-Bakım, Onarım İşlerinde Eğitim

Eğitim Kodu: OE-115

Eğitim Kategorisi: Mesleki Eğitimler.

Eğitim Amacı: Personelin bakım onarım işlerinde meydan gelecek olan iş kazalarını gidermek ve en aza indirmek. Oluşacak olan mesleki hastalıkların önlenmesi

Eğitimin İçeriği:

Rekabet Ortamında Bakım ve Onarımın Önemi

Makinelerde Oluşan Hataların Önlenmesi

Bakım ve Onarımda Meydana Gelen Kazalar

Makinelerde Çalışma Ortamları

Operatörler

Bakım ve Çeşitleri

Çalışma Ortamındaki Ekipmanlar ve Güvenliği

Arıza Bildirim Formu

Resimlerle Makine Bakım

Kimler Katılmalı : İmalat-Bakım Personeli

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Elle Taşıma Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-116

Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.

Eğitim Amacı: Elle Taşıma İşlerinde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Meydana Gelen İş Kazalarının % 0 a indirilmesi. Çalışma Ortamlarında ki Mesleki Hastalıklarla ilgili personelin bilgilendirilmesi ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi

Eğitimin İçeriği:

Azami Ağırlık

Elle Taşıma İlgili Kanunlar

Elle Taşıma Risklerinin Tanınması

Yük Kaldırma

Yükün Elle Taşınmasında Dikkat Edilecekler

İtme ve Çekme

Elle Taşımada İstatistiki Veriler

Elle Taşımada İnsan Faktörü

Elle Taşıma da Karşılaşılacak Görev Talimatları

Yönetimin Sorumlulukları

Çalışma Ortamının Özellikleri

Resimlerle Risk Faktörleri Gösterilmesi

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Taşeron Yönetimi Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-117

Eğitim Kategorisi: Yönetim Sistemleri Eğitimler.

Eğitim Amacı: Çalışma alanlarında bulunan Taşeron firmalarla çalışmada oluşacak olan tehlike ve risklerin minimuma indirilmesi ve çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması
Eğitimin İçeriği:

Tedarikçi ve Taşeron Kavramı

Yasal ve Diğer Şartlar Açısından Kuruluşun Sorumlulukları

Tedarikçi ve Taşeron Yükümlülükleri

Terimler ve Tanımlar

Tedarikçi ve Taşeron Yönetim Esasları

Seçme ve Değerlendirme Yönetim Esasları

Tedarikçi Taşeron İlişkilerinde Kalite

Performans Değerlendirme

Grup Çalışması

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

İSG Sorumlu Personel Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-118

Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personel Eğitimleri.

Eğitim Amacı: İş yerlerinde Sorumlu denetimcilerin Gerekli bilgilendirme yapılarak sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği:

İSG Sorumlu Personelin Yetkinlikleri

İSG Sorumlu Personelin Görev ve Sorumlulukları

Çalışma Alanları ve Riskleri

Atık Yönetimi

Risk Uzayı

İSG Sorumlusunun Kontrol Hususları

İSG Sorumlu Personelin Görev Tanımı

Kimler Katılmalı : Sorumlu Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-119

Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimler.

Eğitim Amacı: Kapalı Alanlarda meydana gelecek olan tehlikelerin personele tanıtılması ve oluşacak iş kazlarının en aza indirilmesi. Kapalı alan mesleki hastalıklarının % 0 a indirilmesi

Eğitimin İçeriği:

Gündem

Sınırlı Alanlar

Sınırlı Alan Tehlikeleri

Atmosfer Çeşitleri ve Tehlikeleri

Kapalı Alanlarda Alet Kullanımında Tehlike

Termal Tehlikeler

Sınırlı Alan Tehlikelerinin Kontrolü

Donanım Tehlikelerinin Kontrolü

Isıdan Kaynaklanan Tehlikelerin Kontrolü

Kimyasal Tehlikelerin Kontrolü

Resimlerle Tehlikelerin Tanıtılması

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Laboratuarda Güvenlik Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-120

Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

Eğitim Amacı: Laboratuarlarla çalışmada meydana gelecek olan iş kazaları hakkında çalışanlara gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve gerçekleşen mesleki hastalıkların % 0 a indirilmesi, oluşan iş kazalarının önlenmesi

Eğitimin İçeriği:

Laboratuarda Genel Kurallar

Laboratuar Alet/Ekipmanın Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar

Laboratuarda Çalışma Kuralları

Güvenlik Bilgi Formları

Uyarı İşaretleri Tanıtımı

Yangın Söndürme ve Önleme Tedbirleri

Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Modellerine Göre Yangın Söndürücülerin Kullanımı

Yangına Karşı Laboratuar Güvenliği

Yangının Nedenleri

Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

Laboratuar İçin Temel İlkyardım Bilgileri

Kimler Katılmalı : Laboratuar Personeli

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 2 gün

İlgili Yönetmelik: İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-121

Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

Eğitim Amacı: Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin ekranlı araçlarda meydana gelen kazaların tanıtılması ve kontrolünün sağlanması. Oluşacak olan mesleki hastalıkların minimuma(%0) indirilmesi

Eğitimin İçeriği:

İlgili Yönetmelik ve Tanıtılması

Ekranlı Araçlarda İşverenin Sorumlulukları

Ekranlı Araçlardaki Ekipmanların Tanıtılması

Ekranlı Çalışma Araçlarında Aranacak Asgari Gerekler

Ekranlı Araçlardaki Tehlikeler

Ekranlı Araçlardaki Tehlikelerin Giderilmesi

Ekranlı Araçlardan Korunma Yolları

Kimler Katılmalı : Ekranlı Çalışma Yapan Personel

Katılımcı Sayıcı : –

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-122

Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

Eğitim Amacı: Kaynak işlerinde çalışma yapan personelin, yapılan işle ilgili olarak karşılaşacağı tehlikeler hakkında bilgilendirme yapılması ve oluşacak olan kazaların önlenmesi. Kaynak İşlerindeki mesleki hastalıkların en aza idirilmesi

Eğitimin İçeriği:

Kaynak Nedir?

Kaynak Çeşitleri

Kaynak ve Kesim İşlerindeki Tehlikeler Nelerdir?

Maruz Kalınan Riskler Nelerdir?

Kaynak İşçilerinin Riskleri

Elektrik ve Tehlikeleri

Elektrik Çarpmasına Karşı Alınacak Önlemler

Zararlı Işınlar

Zararlı Gazlar

Diğer Tehlikeler

Resimlerle Kaynak İşlemleri

Kimler Katılmalı : Kaynaklı Çalışma Yapan Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Güvenli Davranış Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-123

Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimleri.

Eğitim Amacı: İş kazalarının dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanan süreçlerinin önlemesi.Personelin bedensel, davranışsal ruhsal olarak sağlıklı olması

Eğitimin İçeriği:

Kişisel Gelişim Sistemleri

-Kişisel Gelişim

-İlişkiler

-İletişimler

-Durum ve Duygu Arasındaki Farklar

-İletişim Tarzları

Oyunlar

Resimlerle Güvenli Davranışlar

TDI Sınıflandır

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-124

Eğitim Kategorisi: Temel Eğitimleri.

Eğitim Amacı: İş yeri ve çalışma ortamlarındaki uyarı ikaz levhaları hakkında personele gerekli bilgi verilmesi ve oluşacak olan kazaların en aza indirilmesi

Eğitimin İçeriği:

İş Verenin Yükümlülüğü

İşaret Levhalarının Temel Niteliği

Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

Engeller, Tehlikeli yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler

Işıklı İşaretler

Sesli İşaretler

Sözlü Haberleşme

El İşaretleri

Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı ve Bakımı

Kimler Katılmalı : Tüm Personel

Katılımcı Sayıcı : 20

Süre: 1 gün

İlgili Yönetmelik: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Basınçlı Kaplarda Güvenlik Eğitimi

Eğitim Kodu: OE-125

Eğitim Kategorisi: Sorumlu Personeller Eğitimleri.

Eğitim Amacı: Basınçlı Alanlarda çalışma yapan personele gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve meydana gelecek olan iş kazalarının en aza indirilmesi. Basınçlı kaplarda meydana gelmiş olan mesleki hastalıkların önlenmesi

Eğitimin İçeriği:

Basınçlı Kap Çeşitleri

Basınçlı Kaplarda Meydana Gelebilecek Tehlikeler

Genel Olarak alınması Gerekli Önlemler

Kompresörlerde Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri

Kazanlar

Kazan Patlaması Sebepleri

Otomatik Kontrol Sistemleri

Alarm Elemanları

Kazan Dairesinde Alınması Gerekli Önlemler

Dökümanlar

katalogs-504-1. GENEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

katalogs-504-2. RİSK ANALİZ katalogs-504-3. YANGIN EĞİTİMİ

katalogs-504-4.TAŞIMA KALDIRMA

katalogs-504-5.ALARM TAHLİYE TATBİKAT

katalogs-504-ALIŞANLARA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Bağlı Hizmetler