HİZMETLERİMİZ
HABERLER VE DUYURULAR
Tüm Haberler
TSE BELGELERİMİZ

  İçme Suyu Analizleri


   

   

  İçme ve Kullanım Suyu

   

   

  İçme ve Kullanım Suyu

  Toplumun içme-kullanma (yemek yapma, diş fırçalama, temizlik ve benzeri) gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve gene aynı amaçlarla kullanmak üzere teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları içilebilir su olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarla kullanılan ve insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan ve kısaca içme- kullanma suyu adı verilen sular "Alimentasyon Suyu" olarak adlandırılır.

   Tarihte yaşanmış ve “günümüzde de yaşanmaya devam eden” su kaynaklı salgınlar ve bu salgınlara bağlı olan hastalık ve ölümlerin önüne geçebilmek ve insanlara “sağlıklı-temiz” su ulaştırabilmek için sular arıtma işlemlerinden geçirilmektedir. Su, arıtma tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek, sağlık şartlarına uygun hale getirildikten sonra dağıtım sistemlerine verilmektedir.

  Sağlıklı su; renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren sudur.

  Tüketiciye ulaştırmak amacıyla dağıtım sistemlerine verilen suyun belirli standart ve şartlara uygunluğu neredeyse tamdır; ne var ki suyun su dağıtım sistemlerindeki yolculuğu esnasında, çeşitli sebeplerden dolayı suyun istenen kalitesi bozulmaktadır. Su kalitesinin düşmesindeki en büyük etken, sudaki mikroorganizma sayısının artmasıdır. Ayrıca suyun kalitesinde etkili olan diğer bir etken ise suyun kimyasal içeriğidir. Suyun arıtımı sırasında, mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan dezenfektanlar dâhil olmak üzere, suya dışarıdan istem dışı karışan çeşitli kimyasallar suyun kimyasal kalitesini düşürmektedir. Bütün bunlara ek olarak suyun kalitesinde diğer bir belirleyici parametreyse suyun fiziksel özellikleridir.

  *Laboratuvarımızda İçme ve Kullanım Suları Analizleri Yapılmaktadır.

  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte (Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730)” İçme ve kullanma sularının uyması gereken koşullar (Ek-1 a, b) belirtilmiş ve gösterge parametreleri Ek-1 c'de bildirilmiştir.

  Ek -1

   

  Parametreler ve Parametrik Değerler

   

  a) Mikrobiyolojik parametreler

  İçme-Kullanma Suları için:

  Parametre

  Parametrik değer sayı/100 ml

  Escherichia coli ( E. coli )

  0/100 ml

  Enterokok

  0/100 ml

  Koliform bakteri

  0/100 ml

   

  İçme Suları için (İmlahanede):

  Parametre

  Parametrik değer sayı/ ml

  Escherichia coli ( E. coli )

  0/250 ml

  Enterokok

  0/250 ml

  Koliform bakteri

  0/250 ml

  P. aeruginosa

  0/250 ml

  Fekal koliform bakteri

  0/250ml

  Salmonella

  0/100ml

  Clostridium perfiringens

  0/50ml

  Patojen Staphylococlar

  0/100ml

  22 °C’de koloni sayısı

  37 °C’de koloni sayısı

  100/ml

  20/ml

  Parazitler

  0/100ml

  Diğer mikroskobik canlılar

  0/100ml

   

  Kaynak Suları için:

  Parametre

  Parametrik değer sayı/ ml

  Escherichia coli ( E. coli )

  0/250 ml

  Enterokok

  0/250 ml

  Koliform bakteri

  0/250 ml

  P. aeruginosa

  0/250 ml

  Fekal koliform bakteri

  0/250ml

  Patojen Mikroorganizmalar

  0/100ml

  Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler

  0/50ml

  Patojen Staphylococlar

  0/100ml

  Kaynaktan alınan numunede maksimum :

   

  22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

   

  37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

   

   

   

   

  20/ml

   

  5/ml

   

  Ambalajlanmış sularda ambalajlandıktan sonra maksimum: (Numune, Ambalajlanmayı takiben 12 saat içerisinde alınmak ve bu süre içerisinde 4oC ±1 oC ’de saklanmış olmak kaydıyla) :

  22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

   

  37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

   

   

   

   

   

  100/ml

   

  20/ml

  Parazitler

  0/100ml

  Diğer Mikroskobik Canlılar

  0/100ml

   

   

   

  b) Kimyasal Parametreler

   

  Parametre

  Parametrik değer

  Birim

  Notlar

  Akrilamid

  0.1

  μg/L

  Not-1

  Antimon

  5.0

  μg/L

   

  Arsenik

  10

  μg/L

   

  Benzen

  1.0

  μg/L

   

  Benzo (a) piren

  0,010

  μg/L

   

  Bor

  1

  mg/L

   

  Bromat

  10

  (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2007 yılına kadar 25 μg/L olarak uygulanır)

  μg/L

  Not 2

  Kadmiyum

  5,0

  μg/L

   

  Krom

  50

  μg/L

   

  Bakır

  2

  mg/L

  Not 3

  Siyanür

  50

  μg/L

   

  1,2-dikloretan

  3,0

  μg/L

   

  Epikloridin

  0,10

  μg/L

  Not 1

  Florür

  1,5

  mg/L

   

  Kurşun

  10

  (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar  25 μg/L olarak uygulanır)

  μg/L

  Not 3 ve 4

  Cıva

  1,0

  μg/L

   

  Nikel

  20

  μg/L

  Not 3

  Nitrat

  50

  mg/L

  Not 5

  Nitrit

  0,50

  mg/L

  Not 5

  Pestisitler

  0,10

  μg/L

  Not 6 ve 7

  Toplam pestisitler

  0,50

  μg/L

  Not 6 ve 8

  Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

  0,10

  μg/L

  Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 9

  Selenyum

  10

  μg/L

   

  Tetrakloreten ve trikloreten

  10

  μg/L

  Belli parametrelerin konsantrasyon toplamı

  Trihalometanlar-toplam

  100

  (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar   150 μg/L olarak uygulanır)

  μg/L

  Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 10

  Vinil Klorür

  0,50

  μg/L

  Not 1

   

  c) Gösterge parametreleri

  Parametre

  Parametrik Değer

  Birim

  Notlar

  Alüminyum

  200

  μg/L

   

  Amonyum

  0,50

  mg/L

   

  Klorür

  250

  mg/L

  Not 1

  C. perfringens (sporlular dahil)

  0

  sayı/100 ml

  Not 2

  Renk

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

   

  İletkenlik

  2500

  20 °C’de μS / cm

  Not 1

  PH

  ³6,5 ve £ 9,5

  pH birimleri

  Notlar 1 ve 3

  Demir

  200

  μg/L

   

  Mangan

  50

  μg/L

   

  Koku

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

   

  Oksitlenebilirlik

  5,0

  mg/L O2

  Not 4

  Sülfat

  250

  mg/L

  Not 1

  Sodyum

  200

  mg/L

   

  Tat

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

   

  22 °C’de koloni sayımı

  Anormal değişim yok

   

   

  Koliform bakteri

  0

  Sayı/100 ml

  Not 5

  Toplam Organik Karbon (TOC)

  Anormal değişim yok

   

  Not 6

  Bulanıklık

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

  Not 7

   

  Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü içme-kullanma sularında sağlanılması gereken standartları TS-266 kodlu yayınında tebliğ etmiştir. Buna göre;   

  TS – 266 STANDARTLARI

   

  Fizikokimyasal Özellikler

   

  PARAMETRE

  BİRİM

  İÇME VE KULLANMA SULARI

  KAYNAK SULARI

   

  Bulanıklık

  Birim

  5

  5

   

  Renk

  Pt - Co

  1 – 20

  1

   

  Toplam Demir           

  mg/lt

  0,05 – 0,2

  0,05

   

  Amonyum    

  mg/lt

  0,05 – 0,5

  0,05

   

  Nitrit           

  mg/lt

  0,1 – 0,5

  0,1

   

  Klorür       

  mg/lt

  30 – 250

  30

   

  Ph

  -

  6,5 – 9,5

  6,5 – 9,5

   

  İletkenlik

  ms/cm

  650 - 2500

  650

   

   Suda Fazla Miktarda Bulunması İstenmeyen Maddeler

   

  PARAMETRE

  BİRİM

  İÇME VE KULLANMA SULARI

  KAYNAK

  SULARI

   
   

  Nitrat

  mg / lt

  25 – 50

  25

   

  Sülfat

  mg / lt

  25 – 250

  25

   

  Sodyum

  mg / lt

  100 – 200

  100

   

  Alüminyum           

  mg / lt

  0 – 0,2

  0,2

   

  Bor    

  mg / lt

  0 – 0,001

  0,001

   

  Mangan 

  mg / lt

  0,02 – 0,05

  0,02

   

  Bakır      

  mg / lt

  0,1 – 2

  0,1

   

  Florür

  mg / lt

  1 - 1,5

  1

   

  Arsenik

  mg / lt

  0 – 0,01

  0,01

   

  Kadmiyum

  mg / lt

  0 – 0,005

  0,005

   

  Siyanür

  mg / lt

  0 – 0,05

  0,05

   

  Krom

  mg / lt

  0 – 0,05

  0,05

   

  Civa

  mg / lt

  0 – 0,001

  0,001

   

  Nikel

  mg / lt

  0 – 0,02

  0,02

   

  Kurşun

  mg / lt

  0 – 0,01

  0,01

   

  Mikrobiyolojik Analizler

   

   

  PARAMETRELER

  İÇME VE

  KULLANMA SULARI

  KAYNAK

  SULARI

   
   

  Eschericha coli (E.coli)

  0/100 mL

  0/250 mL

   

  Enterococci,

  0/100 mL

  0/250 mL

   

  Pseudomonas aeruginosa

  -

  0/250 mL

   

  Koloni Sayısı, 22°C'ta

  -

  100/mL

   

  Koloni Sayısı, 37°C'ta

  -

  20/mL

   
   
   

   

  Toplumun içme-kullanma (yemek yapma, diş fırçalama, temizlik ve benzeri) gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve gene aynı amaçlarla kullanmak üzere teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları içilebilir su olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarla kullanılan ve insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan ve kısaca içme- kullanma suyu adı verilen sular "Alimentasyon Suyu" olarak adlandırılır.

   Tarihte yaşanmış ve “günümüzde de yaşanmaya devam eden” su kaynaklı salgınlar ve bu salgınlara bağlı olan hastalık ve ölümlerin önüne geçebilmek ve insanlara “sağlıklı-temiz” su ulaştırabilmek için sular arıtma işlemlerinden geçirilmektedir. Su, arıtma tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek, sağlık şartlarına uygun hale getirildikten sonra dağıtım sistemlerine verilmektedir.

  Sağlıklı su; renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren sudur.

  Tüketiciye ulaştırmak amacıyla dağıtım sistemlerine verilen suyun belirli standart ve şartlara uygunluğu neredeyse tamdır; ne var ki suyun su dağıtım sistemlerindeki yolculuğu esnasında, çeşitli sebeplerden dolayı suyun istenen kalitesi bozulmaktadır. Su kalitesinin düşmesindeki en büyük etken, sudaki mikroorganizma sayısının artmasıdır. Ayrıca suyun kalitesinde etkili olan diğer bir etken ise suyun kimyasal içeriğidir. Suyun arıtımı sırasında, mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan dezenfektanlar dâhil olmak üzere, suya dışarıdan istem dışı karışan çeşitli kimyasallar suyun kimyasal kalitesini düşürmektedir. Bütün bunlara ek olarak suyun kalitesinde diğer bir belirleyici parametreyse suyun fiziksel özellikleridir.

  *Laboratuvarımızda İçme ve Kullanım Suları Analizleri Yapılmaktadır.

  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte (Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730)” İçme ve kullanma sularının uyması gereken koşullar (Ek-1 a, b) belirtilmiş ve gösterge parametreleri Ek-1 c'de bildirilmiştir.

  Ek -1

   

  Parametreler ve Parametrik Değerler

   

  a) Mikrobiyolojik parametreler

  İçme-Kullanma Suları için:

  Parametre

  Parametrik değer sayı/100 ml

  Escherichia coli ( E. coli )

  0/100 ml

  Enterokok

  0/100 ml

  Koliform bakteri

  0/100 ml

   

  İçme Suları için (İmlahanede):

  Parametre

  Parametrik değer sayı/ ml

  Escherichia coli ( E. coli )

  0/250 ml

  Enterokok

  0/250 ml

  Koliform bakteri

  0/250 ml

  P. aeruginosa

  0/250 ml

  Fekal koliform bakteri

  0/250ml

  Salmonella

  0/100ml

  Clostridium perfiringens

  0/50ml

  Patojen Staphylococlar

  0/100ml

  22 °C’de koloni sayısı

  37 °C’de koloni sayısı

  100/ml

  20/ml

  Parazitler

  0/100ml

  Diğer mikroskobik canlılar

  0/100ml

   

  Kaynak Suları için:

  Parametre

  Parametrik değer sayı/ ml

  Escherichia coli ( E. coli )

  0/250 ml

  Enterokok

  0/250 ml

  Koliform bakteri

  0/250 ml

  P. aeruginosa

  0/250 ml

  Fekal koliform bakteri

  0/250ml

  Patojen Mikroorganizmalar

  0/100ml

  Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler

  0/50ml

  Patojen Staphylococlar

  0/100ml

  Kaynaktan alınan numunede maksimum :

   

  22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

   

  37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

   

   

   

   

  20/ml

   

  5/ml

   

  Ambalajlanmış sularda ambalajlandıktan sonra maksimum: (Numune, Ambalajlanmayı takiben 12 saat içerisinde alınmak ve bu süre içerisinde 4oC ±1 oC ’de saklanmış olmak kaydıyla) :

  22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

   

  37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

   

   

   

   

   

  100/ml

   

  20/ml

  Parazitler

  0/100ml

  Diğer Mikroskobik Canlılar

  0/100ml

   

   

   

  b) Kimyasal Parametreler

   

  Parametre

  Parametrik değer

  Birim

  Notlar

  Akrilamid

  0.1

  μg/L

  Not-1

  Antimon

  5.0

  μg/L

   

  Arsenik

  10

  μg/L

   

  Benzen

  1.0

  μg/L

   

  Benzo (a) piren

  0,010

  μg/L

   

  Bor

  1

  mg/L

   

  Bromat

  10

  (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2007 yılına kadar 25 μg/L olarak uygulanır)

  μg/L

  Not 2

  Kadmiyum

  5,0

  μg/L

   

  Krom

  50

  μg/L

   

  Bakır

  2

  mg/L

  Not 3

  Siyanür

  50

  μg/L

   

  1,2-dikloretan

  3,0

  μg/L

   

  Epikloridin

  0,10

  μg/L

  Not 1

  Florür

  1,5

  mg/L

   

  Kurşun

  10

  (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar  25 μg/L olarak uygulanır)

  μg/L

  Not 3 ve 4

  Cıva

  1,0

  μg/L

   

  Nikel

  20

  μg/L

  Not 3

  Nitrat

  50

  mg/L

  Not 5

  Nitrit

  0,50

  mg/L

  Not 5

  Pestisitler

  0,10

  μg/L

  Not 6 ve 7

  Toplam pestisitler

  0,50

  μg/L

  Not 6 ve 8

  Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

  0,10

  μg/L

  Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 9

  Selenyum

  10

  μg/L

   

  Tetrakloreten ve trikloreten

  10

  μg/L

  Belli parametrelerin konsantrasyon toplamı

  Trihalometanlar-toplam

  100

  (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar   150 μg/L olarak uygulanır)

  μg/L

  Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 10

  Vinil Klorür

  0,50

  μg/L

  Not 1

   

  c) Gösterge parametreleri

  Parametre

  Parametrik Değer

  Birim

  Notlar

  Alüminyum

  200

  μg/L

   

  Amonyum

  0,50

  mg/L

   

  Klorür

  250

  mg/L

  Not 1

  C. perfringens (sporlular dahil)

  0

  sayı/100 ml

  Not 2

  Renk

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

   

  İletkenlik

  2500

  20 °C’de μS / cm

  Not 1

  PH

  ³6,5 ve £ 9,5

  pH birimleri

  Notlar 1 ve 3

  Demir

  200

  μg/L

   

  Mangan

  50

  μg/L

   

  Koku

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

   

  Oksitlenebilirlik

  5,0

  mg/L O2

  Not 4

  Sülfat

  250

  mg/L

  Not 1

  Sodyum

  200

  mg/L

   

  Tat

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

   

  22 °C’de koloni sayımı

  Anormal değişim yok

   

   

  Koliform bakteri

  0

  Sayı/100 ml

  Not 5

  Toplam Organik Karbon (TOC)

  Anormal değişim yok

   

  Not 6

  Bulanıklık

  Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

   

  Not 7

   

  Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü içme-kullanma sularında sağlanılması gereken standartları TS-266 kodlu yayınında tebliğ etmiştir. Buna göre;   

  TS – 266 STANDARTLARI

   

  Fizikokimyasal Özellikler

   

  PARAMETRE

  BİRİM

  İÇME VE KULLANMA SULARI

  KAYNAK SULARI

   

  Bulanıklık

  Birim

  5

  5

   

  Renk

  Pt - Co

  1 – 20

  1

   

  Toplam Demir           

  mg/lt

  0,05 – 0,2

  0,05

   

  Amonyum    

  mg/lt

  0,05 – 0,5

  0,05

   

  Nitrit           

  mg/lt

  0,1 – 0,5

  0,1

   

  Klorür       

  mg/lt

  30 – 250

  30

   

  Ph

  -

  6,5 – 9,5

  6,5 – 9,5

   

  İletkenlik

  ms/cm

  650 - 2500

  650

   

   Suda Fazla Miktarda Bulunması İstenmeyen Maddeler

   

  PARAMETRE

  BİRİM

  İÇME VE KULLANMA SULARI

  KAYNAK

  SULARI

   
   

  Nitrat

  mg / lt

  25 – 50

  25

   

  Sülfat

  mg / lt

  25 – 250

  25

   

  Sodyum

  mg / lt

  100 – 200

  100

   

  Alüminyum           

  mg / lt

  0 – 0,2

  0,2

   

  Bor    

  mg / lt

  0 – 0,001

  0,001

   

  Mangan 

  mg / lt

  0,02 – 0,05

  0,02

   

  Bakır      

  mg / lt

  0,1 – 2

  0,1

   

  Florür

  mg / lt

  1 - 1,5

  1

   

  Arsenik

  mg / lt

  0 – 0,01

  0,01

   

  Kadmiyum

  mg / lt

  0 – 0,005

  0,005

   

  Siyanür

  mg / lt

  0 – 0,05

  0,05

   

  Krom

  mg / lt

  0 – 0,05

  0,05

   

  Civa

  mg / lt

  0 – 0,001

  0,001

   

  Nikel

  mg / lt

  0 – 0,02

  0,02

   

  Kurşun

  mg / lt

  0 – 0,01

  0,01

   

  Mikrobiyolojik Analizler

   

   

  PARAMETRELER

  İÇME VE

  KULLANMA SULARI

  KAYNAK

  SULARI

   
   

  Eschericha coli (E.coli)

  0/100 mL

  0/250 mL

   

  Enterococci,

  0/100 mL

  0/250 mL

   

  Pseudomonas aeruginosa

  -

  0/250 mL

   

  Koloni Sayısı, 22°C'ta

  -

  100/mL

   

  Koloni Sayısı, 37°C'ta

  -

  20/mL

   
   
   

   
  Bağlı Hizmetler
  SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

  Taksim Danışmanlık'a tüm sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.
  Lütfen aşağıdaki formu doludurun; dilek, şikayet ve önerilerinizi bize iletin

  Adınız Soyadınız :
  Telefon :
  Mesajınız :
  Güvenlik Kodu :
  Gizlilik sözleşmesini okudum kabul ediyorum

  BİZE ULAŞIN


  Daha Büyük Görüntüle
  Taksim Danışmanlık Yazılım Hizmetleri Gıda Dayanıklı Tüketim Malları San.Tic.Ltd.Şti.

  Adres : Delta Plaza A1 Blok K.6 No.14 (Bauhaus Yanı) Beylikdüzü - İSTANBUL
  Telefon : (0212) 438 42 06 (Pbx)
  Fax : (0212) 438 42 07
  İzmir Şubesi : 7402 Sok. No.169 Açelya Apt. K.7 D.14 Karşıyaka, İzmir
  Telefon : 0850 321 85 76 - 0530 661 10 51
  E-Mail : info@taksimdanismanlik.com