İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

D1 Yetki Belgesinin Hat Sayıları Nelerdir?

D1 Yetki Belgesinin Hat Sayıları Nelerdir?

3) Taşımacıların kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için ara durak tanımına uygun bir yere sahip olmaları, şarttır.

            D1 yetki belgesi sahiplerinden;

            150-200 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 4 adet taşıma  hattında,

            201-300 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 6 adet taşıma  hattında,

            301-400  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 8 adet taşıma  hattında,

            401-500  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 10 adet taşıma  hattında,

            501-1000  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 20 adet taşıma  hattında,

            1001 adet ve üzeri  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  sınırsız taşıma  hattında,           

            düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler.            

            D1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de  alabilirler.