İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Standardı Maddeleri

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Standardı Maddeleri
0. Giriş
0.1 Genel
0.2 Proses Yaklaşımı
0.3 Diğer Yönetim Sistemleri ile Uyumluluk
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar / Dokümanlar
3. Terimler ve Tarifleri
4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
5. Yönetimin Bağlılığı
6. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Denetimi
7. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Yönetimin Gözden Geçirmesi
8. Sürekli İyileştirme