CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

2006-Kalite Yönetimi Müşteri Memnuniyetleri ve Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Standardı